شروع دوره آموزشی و برنامه درسی مهارت آموزان ۱۴۰۰

0

شروع دوره آموزشی و برنامه درسی

مهارت آموزان پذیرفته شده در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ و سایر جاماندگان

دوره مهارت آموزی شامل دو پودمان می باشد که پودمان نخست آن از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱  آغاز می شود. مهارت آموزان باید پس از ثبت نام براساس برنامه اعلامی استان محل آموزش، اقدام نمایند. در صورتی که مهارت آموز طبق مراحل مشخص شده اقدام نکند امکان شرکت وی در امتحانات پایان پودمان و متعاقباً صدور حکم استخدامی توسط وزارت آموزش و پرورش وجود نخواهد داشت.

پودمان های اول و دوم این دوره به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار می شود. درکنار آموزش حضوری بسته های یادگیری الکترونیکی که از تاریخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ در دسترس می باشد و ( لینک آن در منوی اصلی پرتال سازمان مرکزی دانشگاه با عنوان (دروس دوره مهارت آموزی »ایجاد شده است )،در نظر گرفته شده است.

لینک بسته یادگیری(با اینترنت اکسپلور باز کنید)

ftp://file.cfu.ac.ir/ma

جزوه های کلیپ های مهارت آموزی

http://rpmoalem.com/?p=946

 کلیات روش ها و فنون تدریس

http://rpmoalem.com/?p=1139

 

 

لینک کوتاه

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها