تازه های پژوهش

اخبار پژوهش

کتاب های مصاحبه استخدامی (رشته های ادبیات و فناوری)

فارسی (هفتم) http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/555/C703.pdf   فارسی (هشتم) http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/558/C803.pdf   فارسی (نهم) http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/556/C903.pdf   نگارش (هفتم) http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/555/C704.pdf   نگارش (هشتم) http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/558/C804.pdf   نگارش (نهم) http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/556/C904.pdf   کار و فناوری (هفتم) http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/555/C717.pdf   کار و فناوری (هشتم) http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/558/C817.pdf   کار و فناوری (نهم) http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/556/C917.pdf   فارسی (۱) دهم http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/43/C110201.pdf   فارسی (۲) یازدهم http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/44/C111201.pdf   فارسی (۳) دوازدهم http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/710/C112201.pdf   علوم و فنون ادبی (۱)دهم http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/43/C110203.pdf   علوم و فنون ادبی (۲)یازدهم http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/44/C111203.pdf...

لینک های مورد نیاز

سامانه ارزیابی تکمیلی آموزگاران https://jazb.sru.ac.ir/auth/login لینک نمون برگ شماره ۱۹ از اینجا دریافت کنید. ماشین حساب آنلاین از اینجا دفترچه یادداشت اینجا پرتال نشریات علمی وزارت علوم https://journals.msrt.ir گوگل اسکولار https://scholar.google.com سیویلیکا https://civilica.com/search/paper پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/fa بانک اطلاعات نشریات کشور مگیران http://www.magiran.com پایگاه علمی جهاد دانشگاهی https://www.sid.ir/fa/journal/index.aspx پایگاه استنادی علوم جهان اسلام https://sci.isc.gov.ir سامانه نشریات دانشگاه آزاد https://journals.iau.ir بانک نشریات علوم پزشکی https://journals.research.ac.ir مرکز منطقه ای اطلاع رسانی...

شروع دوره آموزشی و برنامه درسی مهارت آموزان ۱۴۰۰

شروع دوره آموزشی و برنامه درسی مهارت آموزان پذیرفته شده در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ و سایر جاماندگان دوره مهارت آموزی شامل دو پودمان می باشد که پودمان نخست آن از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱  آغاز می شود. مهارت آموزان باید پس از ثبت نام براساس برنامه اعلامی استان محل آموزش، اقدام نمایند. در صورتی که مهارت آموز طبق مراحل مشخص شده اقدام نکند امکان شرکت وی در امتحانات...