تازه های پژوهش

اخبار پژوهش

بانک نمونه سوال متوسطه دوم

بانک نمونه سوال امتحانی نمونه سوالات http://mandegaralborz.sch.ir/Pages/QuestionsSample/QuestionsSample.aspx دفترچه سوالات و تحلیل آزمون ها http://mandegaralborz.sch.ir/Default.aspx?PageId=20584 همه‌ی دروس، همه‌ی پایه ها https://www.kanoon.ir/Public/ExamQuestions ♦️بانک سوالات ▫️پایه دهم »» اینجا ▫️پایه یازدهم »» اینجا ▫️پایه دوازدهم »» اینجا ?نمونه سوال امتحان نهایی پایه های دهم تا دوازدهم ?رشته های : تجربی | انسانی | ریاضی https://www.kanoon.ir/Public/ExamQuestions ▫️نمونه سوالات دهم https://paadars.com/samples/class10/ ▫️نمونه سوالات یازدهم https://paadars.com/samples/class11/ ▫️نمونه سوالات دوازدهم https://paadars.com/samples/class12/ ▫️گام به گام دروس پایه دهم...

کتاب های مصاحبه استخدامی (رشته های ادبیات و فناوری)

فارسی (هفتم) http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/555/C703.pdf   فارسی (هشتم) http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/558/C803.pdf   فارسی (نهم) http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/556/C903.pdf   نگارش (هفتم) http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/555/C704.pdf   نگارش (هشتم) http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/558/C804.pdf   نگارش (نهم) http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/556/C904.pdf   کار و فناوری (هفتم) http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/555/C717.pdf   کار و فناوری (هشتم) http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/558/C817.pdf   کار و فناوری (نهم) http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/556/C917.pdf   فارسی (۱) دهم http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/43/C110201.pdf   فارسی (۲) یازدهم http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/44/C111201.pdf   فارسی (۳) دوازدهم http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/710/C112201.pdf   علوم و فنون ادبی (۱)دهم http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/43/C110203.pdf   علوم و فنون ادبی (۲)یازدهم http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/44/C111203.pdf...

لینک های مورد نیاز

سامانه ارزیابی تکمیلی آموزگاران https://jazb.sru.ac.ir/auth/login لینک نمون برگ شماره ۱۹ از اینجا دریافت کنید. ماشین حساب آنلاین از اینجا دفترچه یادداشت اینجا پرتال نشریات علمی وزارت علوم https://journals.msrt.ir گوگل اسکولار https://scholar.google.com سیویلیکا https://civilica.com/search/paper پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/fa بانک اطلاعات نشریات کشور مگیران http://www.magiran.com پایگاه علمی جهاد دانشگاهی https://www.sid.ir/fa/journal/index.aspx پایگاه استنادی علوم جهان اسلام https://sci.isc.gov.ir سامانه نشریات دانشگاه آزاد https://journals.iau.ir بانک نشریات علوم پزشکی https://journals.research.ac.ir مرکز منطقه ای اطلاع رسانی...