خلاصه درس هشتم کتاب هویت اجتماعی

137

کتاب هویت اجتماعی، پایه دوازدهم

خلاصه درس هشتم بعد فرهنگی هویت ایران

در این خلاصه با استفاده از فایل متنی و صوتی با دو بعد هویت ایرانی و اسلامی کشورمان آشنا می شوید.

لینک کوتاه
08 مارس 20
بدون دیدگاه
4,200

دیدگاه ها