کلیات روش ها و فنون تدریس

0

معرفی منبع آزمون درس کلیات روش ها و فنون تدریس
کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی
نوشته دکتر حسن شعبانی
انتشارات سمت
از جلد اول فقط همین فصل ها در امتحان هست: فصول ۲ و ۳ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱

دانلود اصل کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی نوشته دکتر حسن شعبانی  اینجا کلیک کنید

خلاصه فصل به فصل

توضیحات: فصل ۲ کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی نوشته دکتر حسن شعبانی اینجا

توضیحات: فصل ۳ کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی نوشته دکتر حسن شعبانی
دریافت
توضیحات: فصل ۵ کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی نوشته دکتر حسن شعبانی
دریافت
توضیحات: فصل ۶ کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی نوشته دکتر حسن شعبانی
دریافت
توضیحات: فصل ۷ کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی نوشته دکتر حسن شعبانی
دریافت
توضیحات: فصل ۸ کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی نوشته دکتر حسن شعبانی
دریافت
توضیحات: فصل ۹ کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی نوشته دکتر حسن شعبانی
دریافت
توضیحات: فصل ۱۰ کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی نوشته دکتر حسن شعبانی
دریافت
توضیحات: فصل ۱۱ کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی نوشته دکتر حسن شعبانی

 

لینک کوتاه
21 سپتامبر 21
بدون دیدگاه
864

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها