دریافت محتوای الکترونیکی

2

اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران با ایجاد وبسایت سامانه محتواهای الکترونیکی مدارس استان بستر مناسبی برای مدیریت زمان و عدالت آموزشی فراهم کرده است.

لینک اول دریافت QR CODE مربوط به هر پایه

لینک دوم دریافت محتواهای الکترونیکی هر پایه

پایه اول) لینک اول | لینک دوم  پایه دوم) لینک اوللینک دوم پایه سوم) لینک اوللینک دوم  پایه چهارم)لینک اوللینک دوم پایه پنجم)لینک اوللینک دوم  پایه ششم) لینک اوللینک دوم  پایه هفتم) لینک اول | لینک دوم  پایه هشتم) لینک اول | لینک دوم  پایه نهم) لینک اول | لینک دوم

لینک کوتاه
09 سپتامبر 21
بدون دیدگاه
456

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها