سوال های مطالعات نهم

42

سوال های مطالعات نهم

سوالات متن درس اول مطالعات اجتماعی پایه نهم

۱-منظومه شمسی متشکل از چه چیزهایی است؟

متشکل از یک ستاره به نام خورشید واجرام آسمانی متعدد که در پیرامون آن می گردند.

نکته: خورشید در مرکز منظومه شمسی قرار دارد وسرچشمه اصلی زندگی بر روی زمین است.

نکته: منظومه خورشید دارای هشت سیاره است که زمین،سومین سیاره آن است.

۲-سیارات درونی وبیرونی را باهم مقایسه کنید.

چهار سیاره نزدیک به خورشید که سطحی جامد دارند سیاره های درونی نامیده می شوند. و چهار سیاره دیگر که از گازهای مختلف تشکیل شده اند، سیاره های بیرونی نامیده می شوند.

نکته:دانشمندان،عمرزمین ومنظومه خورشیدی را حدود چهار و نیم میلیارد سال تخمین می زنند

زنند.

نکته: ستاره خورشید ومنظومه خورشیدی،تنها یکی از میلیارد ها ستاره کهکشان راه شیری است.

نکته: مساحت کره زمین ۵۱۰ میلیون کیلومترمربع است.

۳-منظوراز موقعیت مکانی یک پدیده چیست؟

یعنی مکان دقیق قرارگرفتن آن پدیده در روی کره زمین.

۴-جغرافی دانان برای تعیین موقعیت مکانی پدیدها چه ابداعی کرده اند؟

خطوط و تقسیمات فرضی را ابداع کرده اند.

۵-منظور از استوا چیست؟

در فاصله مساوی از دو قطب شمال و جنوب، می توانیم یک دایره بزرگ را به دور زمین تصور کنیم. این دایرهٔ بزرگ، استوا نام دارد.

نکته: این خط فرضی بخش‌هایی از کشورهای آسیایی نزدیک به اقیانوس هند، آرام و بخشی از قاره آفریقا و آمریکای جنوبی را دربر می‌گیرد. به طور دقیق‌تر، خط استوا از ۱۳ کشور عبور می‌کند که این کشورها عبارتند از: اکوادور، کلمبیا، برزیل از قاره آمریکای جنوبی، اندونزی و مالدیو در قاره آسیا، کیریباتی در اقیانوسیه و سائوتومه و پرینسیپ، گابون، جمهوری کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، اوگاندا، کنیا و سومالی از قاره آفریقا.

۶-منظوراز مدارها چیست؟

دایره های دیگری در هر دو نیمکره به موازات استوا رسم شده اند که به آنها مدار میگویند. هرچه به قطب شمال یا جنوب نزدیک میشویم، این دایره ها کوچکتر میشوند.

نکته: مدار استوا، مدار مبدأ صفر درجه است. بقیه مدارها بین ۰تا ۹۰ درجه شمالی یا جنوبی درجه بندی شده اند.

۷-منظوراز نصف النهارها چیست؟

نصف النهارها نیم دایره های فرضی هستند که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند و طول مساوی دارند.

نکته: برای درجه بندی نصف النهارها، نصف النهاری را که از رصدخانه گرینویچ درشهر لندن عبور می کند.به عنوان نصف النهارمبدأانتخاب کرده اند.

نکته: نصف النهار مبدأ، صفر درجه و نصف النهارهای دیگر از ۰تا ۱۸۰ درجه غربی و ۱۸۰ درجه شرقی درجه بندی شده اند.

۸-علت درجه بندی نصف النهارها به ۱۸۰ درجه شرقی ویا غربی چیست؟

زیرا محیط زمین ۳۶۰ درجه است.

۹-منظوراز مختصات جغرافیایی یک نقطه چیست؟

هر نقطه از کره زمین روی یک مدار و یک نصف النهار مشخص قرار دارد که به آنها مختصات جغرافیایی آن نقطه میگویند.

۱۰-چگونه طول وعرض جغرافیایی یک مکان را به دست می آوریم؟

با داشتن شبکه مدارها و نصف النهارها.

۱۱-طول جغرافیایی را تعریف کنید.

طول جغرافیایی هر مکان عبارت است از فاصله آن مکان با نصف النهار مبدأ برحسب درجه.

۱۲-عرض جغرافیایی را تعریف کنید.

عرض جغرافیایی هر مکان عبارت است از فاصله آن مکان با مدار استوا برحسب درجه.

۱۳-برای نوشتن طول و عرض جغرافیایی از چه علائمی استفاده می‌شود؟

از علائم اختصاری. N(شمالی).. S(جنوبی).. E(شرقی) و W(غربی ).. استفاده می شود .

۱۴-چند نمونه از ابزار های اولیه تعیین مکان ومسیر نام ببرید.

ستارگان، اسطرلاب، نقشه های اولیه، قطب نما

۱۵-ناوبری ماهواره ای چگونه روشی است؟ روشی جدید است که در آن از چندین ماهواره برای ارائه موقعیت وجهت جغرافیایی ومسیر حرکت استفاده می شود.مبنای کار این قبیل سیستم ها برپایه امواج رادیویی است که بین ماهواره وگیرنده های مختلف رد وبدل می شود.

۱۶-چرا تنها چند کشور در جهان توانسته آمد چنین کاری را انجام دهند؟چون در مدارقرار دادن یک ماهواره،به سوختی خاص وموتورهایی با آخرین دانش وفناوری روز و همچنین محاسبات دقیق علمی وپیچیده خاص نیاز دارد

کسب اطلاعات بیشتر درباره کهکشان راه شیری و … در لینک زیر

https://b2n.ir/t00496

 

سوالات درس دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم

۱- حركت وضعي را تعريف كنيد ؟ زمين در هر ۲۴ ساعت يك بار به دور محور خود مي چرخد ، كه به آن حركت وضعي مي گويند .
۲- نتيجه ي حركت وضعي زمين چيست؟ پديد آمدن شب و روز–اختلاف ساعت .
۳- در زندگي روزانه، ساعت واقعي چه كاربردي دارد؟ تعيين زمان طلوع وغروب خورشيد وانجام فرايض ديني(شرعي)
۴- ساعت واقعي و رسمي چه تفاوتي با هم دارند و در زندگي روزانه از كدام يك استفاده مي شود؟ ساعت واقعي مبناي آن موقعيت خورشيد درآسمان است اما ساعت رسمي براي كل كشور ارزش يكسان دارد . در زندگي روزانه از ساعت رسمي استفاده مي شود .
۵- چرا از ساعت ر سمي استفاده مي كنيم؟ مثال بياوريد ؟ براي جلوگيري از ايجادناهماهنگي ها در پرواز هواپيماها، حركت قطارها وكشتي و انواع مسافرت ها و كارهاي اداري .
۶ – با توجه به نقشه مناطق زماني، بگوييد اگر كسي از تهران به پاريس سفر كند، بايد ساعت خود را جلو بكشد يا عقب؟ چرا؟
عقب. زيرا نصف النهار پاريس درغرب نصف النهار تهران است وديرتر درمقابل خورشيد قرار مي گيرد.
۷- اگر مسافري از تهران به توكيو (ژاپن) سفر كند، بايد ساعت خود را جلو بكشد يا عقب؟ چرا؟
جــلو. زيرا نصف النهار توكيو درشرق نصف النهار تهران است وزودتر درمقابل خورشيد قرار مي گيرد.
۸- حركت انتقالي را تعريف كنيد ؟ يك دور كامل زمين به گرد خورشيد ، يكسال طول مي كشد كه به آن حركت انتقالي مي گويند . .
۹- مدار زمين چه شكلي است و زمين با چه سرعتي اين مسير را مي پيمايد؟ مدار زمين بيضي شكل است و زمين با سرعت ميانگين
۳۰ كيلومتر در ثانيه اين مسير را مي پيمايد .
۱۰- مدت زمان واقعي يك دور كامل گردش زمين به دور خورشيد چقدر است ؟ ۳۶۵ روز و ۶ ساعت است .
۱۱- سال رسمي و سال كبيسه چه تفاوتي با يك ديگر دارند؟ سال ۳۶۵ روزه ، سال رسمي است كه ۶ ساعت از سال خورشيدي كوتاه تر است . براي جبران كسري اين ۶ ساعت ، هر ۴ سال يك روز به سال رسمي اضافه مي شود. سال ۳۶۶ روزه را سال كبيسه مي نامند .
۱۲- به چه دليل زاويه تابش آفتاب در طول سال تغيير مي كند؟ چون محور قطب ها بر سطح مدار گردش انتقالي زمين ، مايل است وبه طور ثابت يك زاويه ي َ۶۶ ۳۳ مي سازد .
۱۳- نتايج حركت انتقالي چيست؟ به وجود آمدن سال خورشيدي – پديد آمدن فصل ها .
۱۴-مايل بودن محور قطبها چه نتيجه اي دارد؟ درازي شب و روز نامساوي ميشود و فصلهاي مختلف به وجود مي آيد
۱۵- انقلاب تابستاني را توضيح دهيد؟ در اول تيرماه ، خورشيد در نيمكره ي شمالي به مدار رأس السرطان به طور عمودي مي تابد . دراين هنگام كه طولاني ترين روز در اين نيمكره است و به آن انقلاب تابستاني ميگويند،فصل تابستان آغاز مي شود .
۱۶- انقلاب زمستاني را توضيح دهيد ؟ در اول دي ماه ، خورشيد به مدار رأس الجدي در نيمكره ي جنوبي عمودي مي تابد . در نتيجه، در نيمكره شمالي اول دي كوتاه ترين روزسال است كه به آن انقلاب زمستاني مي گويند .در اين روز فصل زمستان آغاز مي شود .
۱۷- اعتدالين چيست ؟در دو موقع از سال يعني اول بهارو اول پاييز ، درازي روز و شب برابر مي شود، يعني مسيري كه منطقه ي روشن مي پيمايد با مسير منطقه ي تاريك برابر است . به اين دو زمان اعتدالين ( اعتدالين بهاري و اعتدال پاييزي ) مي گويند .
۱۸- اگر ميانگين سرعت گردش زمين به دور خورشيد در يك ثانيه ۳۰كيلومتر باشد، سرعت حركتزمين به دور خورشيد در يك ساعت چقدر است؟
۶۰×۳۰=۱۸۰۰۰ x 60 = 108000 درساعت كيلومتر
۱۹- چرا در اول تير ماه در ناحيه مدار قطبي شمال، طول يك روز ۲۴ساعت و به عكس در مدارقطبي جنوب، طول يك شب ۲۴ساعت است؟
چون خورشيد به مدار رأس السرطان عمود مي تابداز آنجا كه در تابستانِ نيمكره شمالي كج شدگي محور چرخش زمين دقيقا” به سمت خورشيد است. نيمكره شمالي كاملاً به سمت خورشيد خم مي شود ، نور خورشيد به طور دائم به قطب شمال مي تابد. وشش ماه غروب ندارد كه به اصطلاح روز قطبي و يا تابستان قطبي معروف است.در اين مدت قطب شمال در روشنايي روز ( بدون شب ) و قطب جنوب در تاريكي ( بدون روز ) قرار دارد. اما پس از ۶ ماه كه نورخورشيد به مدار رأس الجدي عمود مي تابد ، عكس حالت بالا رخ مي دهد ؛ يعني درقطب شمال،تاريكي و درقطب جنوب ، روشنايي روز حكم فرما خواهد شد.

سوالات متن درس سوم مطالعات اجتماعی نهم 

۱. سیاره زمین از چند محیط تشکیل شده است؟ چهار محیط: سنگ کره(لیتوسفر)، آب کره(هیدروسفر)، هوا کره یا جو(اتمسفر) و زیست کره( بیوسفر ) .

۲. اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

سنگ کره(لیتوسفر): بخش خارجی کره زمین یا پوسته آن ک حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده است

آب کره(هیدروسفر): شامل اقیانوسها و دریاها، دریاچه ها، رود ها و بقیه آب های سطحی، آب های زیر زمینی، یخچال ها و نزولات جوی است

هوا کره یا جو(اتمسفر): شامل گاز هایی است ک دور تا دور کره زمین را فرا گرفته اند

زیست کره(بیوسفر): سه محیط( سنگ کره، آب کره و هوا کره) با هم سیاره زمین را برای زندگی انسان و دیگر موجودات زنده یعنی زیست کره(بیوسفر) مناسب می سازند .

۳. به قسمت خارجی کره زمین چه می گویند؟ سنگ کره(لیتوسفر)

۴‌. به گاز های اطراف زمین را چه می گویند؟ هوا کره یا جو(اتمسفر)

۵. زندگی انسان و دیگر موجودات زنده در روی زمین جزء کدامیک از محیط های زیر است؟ زیست کره(بیوسفر)

۶. زیست کره برای حیات ب هریک از سه بخش سنگ کره، آب کره یا جو چ نیازی دارد؟توضیح دهید. آب رکن اصلی تشکیل زمین و ادامه ی حیات است هوا برای تنفس و ادامه زندگی گیاهان و جانوران است سنگ نیز محل رشد گیاهان است.

۷. آیات قرآن کریم را بخوانید و ارتباط آنها را با این درس توضیح دهید. خلقت منظم و پیچیده زمین و جهان آفرینش همه ب قدرت و عظمت خداوند دلالت دارد.

۸. وسعت خشکی های زمین نسبت به آب ها —کم— است .

۹. حدود ۷۱ درصد سطح زمین را آب تشکیل می دهد.  صحیح(*)   غلط( ).

۱۰. وسعت آب های کدام نیمکره بیشتر است؟ نیمکره جنوبی .

۱۱. خشکی های بزرگ زمین را نام ببرید. آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا، استرالیا و اقیانوسیه.

۱۲. سطح خشکی ها از چه چیزهایی تشکیل شده است؟ سطح خشکی ها صاف نیست و از فلات ها، کوه ها، تپه ها، دشت ها و جلگه ها تشکیل شده است.

۱۳. منظور از ناهمواری ها چیست؟ به پستی و بلندی های سطح زمین ناهمواری می گویند.

۱۴. جلگه های پهناور در چه جاهایی تشکیل میشود؟ در کنار دریاها یا امتداد رودهای بزرگ .

۱۵. برای نشان دادن جلگه ها و دشت ها بر روی نقشه از چه رنگی استفاده میشود؟ سبز (*)

۱۶. برای نشان دادن کدام ناهمواری بر روی نقشه از رنگ زرد و قهوه ای استفاده میشود؟ فلات ها و کوه های بلند (*)

۱۷. فلات چیست؟ سرزمین های نسبتا هموار اما مرتفع اند که از اطراف ب سرزمین های کم ارتفاع و پست منتهی میشوند.

۱۸. بلندترین فلات جهان فلات —تبت— است .

۱۹. کوه های بسیار مرتفع دارای چه ویژگی هایی هستند؟ کوه های بسیار مرتفع جزء ناهمواری های جوان هستند دامنه این کوه ها شیب تندی دارند و دره های بین آنها تنگ و به شکل V است .

۲۰. کوه های کم ارتفاع دارای چه ویژگی هایی هستند؟ در کوه های کم ارتفاع با گذشت زمان و فرسایش قله ها ب شکل گنبدی در آمده اند و شیب دامنه ها ملایم است این کوه ها دره های باز به شکل U دارند .

۲۱. ناهمواری های جوان را با ناهمواری های قدیمی مقایسه کنید. کوه های بسیار مرتفع جزء ناهمواری های جوان هستند دامنه این کوه ها شیب تندی دارند و دره های بین آنها تنگ و ب شکل V است

در کوه های کم ارتفاع با گذشت زمان و فرسایش قله ها ب شکل گنبدی در آمده اند و شیب دامنه ها ملایم است این کوه ها دره های باز ب شکل U دارند .

۲۲. جدولی با دو ستون رسم کنید: الف) کوهستان ها و دامنه آنها ب) جلگه ها و دشت ها . سپس به طور گروهی موارد استفاده و بهره برداری انسان از هریک را در همان ستون فهرست کنید.

کوهستان و دامنه آنها { بهره برداری از معادن، مراکز تفریحی، ساخت سدها، احداث تونل ها، دامپروری و جنگل کاری }

جلگه ها و دشت ها { کشاورزی، ساخت روستاها و شهرها، ایجاد باغات، ساخت جاده ها } .

۲۳. آیا چهره زمین از ابتدا اینگونه بوده است؟ چهره زمین در میلیون ها سال پیش مانند امروز نبوده است ناهمواری های جوان طی میلیون ها سال پدید آمده و در طول زمان تغییر شکل داده اند.

۲۴. عوامل تغیر شکل و پیدایش ناهمواری ها به چند دسته تقسیم میشوند؟ به دو دسته: عوامل طبیعی و عوامل انسانی .

سوالات متن درس ۴ مطالعات نهم قسمت الف

۱- آب كره(هيدروسفر) شامل چيست؟

همه آب هاي زمين يعني اقيانوس ها، درياها، درياچه ها و رودها و …را شامل مي شود

۲- پنج مجموعه ي بزرگ آبها كدامند؟

اقيانوس آرام، اقيانوس هند، اقيانوس اطلس،اقيانوس منجمد شمالي،اقيانوس منجمد جنوبي

۳- عميق ترين جاي جهان كجاست و در كدام اقيانوس قراردارد ؟

دراز گودال ماريانا با ژرفاي ۱۱۰۰۰ متر در نزديكي مجمع الجزاير فيليپين در اقيانوس آرام قرار دارد .

۴-چه عواملي كاوش هاي علمي را در باره ي اقيانوس ها و بستر آنها با دشواري هاي زيادي روبرو مي كند ؟

فشار زياد آب، تاريكي، دماي كم در اعماق آب .

۵- فلات قاره( ايوان خشكي) چيست ؟

در جاهايي كه اقيانوس ها با خشكي تماس دارند، اغلب ناحيه اي كم عمق با ژرفايي كمتر از ۲۰۰متر ديده مي شود كه به آن فلا ت قاره ( ايوان خشكي ) مي گويند.

۶- فلات قاره ها از چه نظر اهميت دارند؟ از نظر وجود منابع سرشار نفت و گاز و جزاير ماهيگيري.

۷- شيب قاره چيست؟

بعد از فلات قاره ناگهان شيب زياد مي شود و تا عمق ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متري ادامه مي يابد، به اين بخش شيب قاره مي گويند.

۸- چرا آب درياي احمر بسيار شورتر از آب درياي شمال است؟

۱- درمنطقه گرم وخشك واقع شده است

۲- تبخيرشديد

۳-وزش بادهاي گرم وخشك صحراي افريقا .

۹- چرا سفر به اعماق اقيانوسها دشوارتر از صعود به قله هاست؟ چند دليل ذكر كنيد؟ به دليل فشار زياد آب . تاريكي . عدم تجهيزات كافي. حركت در آب سخت تر از هواست، چون مولكولهاي مايع به هم نزديك ترند تا هوا .

۱۰-اقيانوسها چه فوايدي دارند ؟

اين پهنه هاي آبي امكان حمل و نقل كم هزينه تر ميليون ها تُن بار را با كشتي ها فراهم مي آورند. اقيانوس ها همچنين به طور غير مستقيم منبع تأمين آب شيرين براي ساكنان جهان اند .

۱۱- امروزه اقيانوس ها با چه مشكلاتي روبه رو هستند؟

ساليانه چند ميليون تُن زباله هاي سمي كارخانه ها، پلاستيك و مواد تجزيه

نشدني به اقيانوس ها ريخته مي شود . برخي كشورها از شيوه ي دفن زباله هاي اتمي در اعماق اقيانوس ها استفاده مي كنند .

۱۲- ساختار هوا كره چيست؟

هوا كره لايه اي از گاز است كه از سطح زمين تا ارتفاع ۱۰۰۰۰ كيلومتري اطراف سياره زمين را در بر گرفته است.

۱۳- هوا كره مخلوطي از چه گازهايي است؟

هوا كره مخلوطي از گازهاي مختلف نيتروژن (۷۸% ) اكسيژن (۲۱% ) و ساير گازها مانند دي اكسيد كربن و بخار آب است.

۱۴- تروپوسفر چيست؟

پايين ترين لايه، كه به سطح زمين نزديك است تروپوسفر نام دارد . تشكيل ابرها و بسياري از تغييرات آب و

هوايي در اين لايه صورت مي گيرد .

۱۵- عوامل موثر بر آب و هواي جهان را نام ببريد؟

زاويه تابش خورشيد و عرض جغرافيايي – دوري و نزديكي به اقيانوس ها و درياها –ارتفاع از سطح زمين – فشار هوا و جريان باد.

۱۶- بهطور كلي يكسان نتابيدن خورشيد به سطح زمين، سه منطقه را در روي زمين پديد ميآورد آنها را بنويسيد ؟

۱ – منطقه گرم در دو طرف استوا تا مدارهاي رأس السرطان و رأس الجدي

۲- منطقه معتدل شمالي و جنوبي

۳- منطقه سرد در مجاورت قطب ها .

۱۷- به چه دليل اقيانوس ها و درياها موجب اعتدال دماي نواحي مجاور خود در زمستان و تابستان مي شوند؟

خشكي ها زودتر از آب ها گرم مي شوند و سريع تر گرماي خود را از دست مي دهند . آب ها بيشتر از خشكي ها گرما را در خود ذخيره مي كنند.

۱۸- نقش جريان هاي دريايي آب گرم و سرد در آب و هوا چيست؟

عبور جريان هاي دريايي آب گرم از كناره كشور ها موجب مي شود كه سرماي در زمستان كاهش پيدا مي كند . به عكس عبور جريان هاي آب سرد موجب بروز سرماي شديد در كناره ها مي شود مانند

جريان آب سرد گرينلند كه از كناره هاي كانادا عبور مي كند.

۱۹٫حرکات اب دریا به چند صورت است ؟ حرکات آب دریا به صورت موج، جزر و مد و جریان های دریایی است

۲۰- باد چگونه به وجود مي آيد؟

هوا هميشه از جايي كه فشار بيشتري دارد به سمت جايي كه فشار كمتري وجود دارد جريان مي يابد و به اين ترتيب باد به وجود مي آيد .

۲۱- يكي ازعلل مهم افزايش دما در كره زمين چيست؟

يكي از علل مهم افزايش دما، زياد شدن خودروها و افزايش فعاليتهاي صنعتي است كه از سوخت هاي فسيلي استفاده مي كنند.

۲۲- گرم شدن كره ي زمين چه پيامدهاي ناخوشايندي دارد؟

ذوب شدن يخ هاي قطبي، بالا آمدن آب دريا، به زير آب رفتن نواحي ساحلي و جزيره ها يا وقوع خشكسالي در نواحي گرم و خشك و مواردي از اين قبيل .

۲۳- چرا كوهنوردان در ارتفاعات زياد ممكن است با مشكلات تنفسي روبه رو شوند؟

در ارتفاعات بالا، تراكم هوا تغيير مي كند – هوا رقيق مي شود. هواي رقيق به همان اندازه هواي بسيار فشرده و متراكم سطح دريا غني از اكسيژن نمي باشد. در قله كوه اورست، بيش از۸۸۴۸ متر بالاي سطح دريا، فشار اتمسفري يك سوم فشار اتمسفري سطح درياست.

سوالات درس چهارم مطالعات اجتماعی نهم قسمت ب

۱_ اقیانوس آرام چه ویژگی ها و خصوصیاتی دارد؟

اقیانوس آرام پهناورترین اقیانوس کرهٔ زمین است. (تصور کنید مساحت آن ۱۰۰ برابر کشور ایران است!) این اقیانوس عمیق ترین اقیانوس جهان نیز هست. دراز گودال ماریانا با ژرفای ۱۱۰۰۰ متر در نزدیکی مجمع الجزایر فیلیپین در این اقیانوس قرار دارد.

۲- برخی  از جریان های اقیانوسی سرد و گرم را نام ببرید.

آب گرم / جریان استوایی شمالی

جریان استوایی جنوبی

جریان گلف استریم

جریان کوروشیو

آب سرد  /اُیاشیو

گرینلند شرقی

لابرادور

جریان قطب جنوب

جریان بنگوئلا

۳-مشکلات مطالعه درباره اقیانوس ها وبستر آنها چیست؟

فشار زیاد آب، تاریکی و دمای کم در اعماق آب

۴-چند مورد از ناهمواری های کف اقیانوس ها  و دریاها را نام ببرید؟

فلات قاره/شیب قاره/دشت اقیانوسی/گودال اقیانوسی

۵-فلات قاره کجاست و از چه نظر اهمیت دارد؟

در جاهایی که اقیانوس ها با خشکی تماس دارند، اغلب ناحیه ای کم عمق با ژرفایی کمتر از ۲۰۰ متر دیده می شود که به آن فلات قاره (ایوان خشکی)می گویند. فلات قاره در دریاها و دریاچه ها نیز دیده می شود و در برخی از آنها جزیره هایی سر از آب بیرون آورده اند. معمولاً فلات قاره ها از نظر وجود منابع سرشار نفت و گاز و جزایر ماهیگیری اهمیت زیادی دارند.

۶- به کدام ناهمواری  کف اقیانوس یا دریا شیب قاره گفته می شود؟

بعد از فلات قاره ناگهان شیب زیاد می شود و تا عمق ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متری ادامه می یابد؛ به این بخش شیب قاره می گویند.

۷-اقیانوس ها از چه نظر اهمیت دارند؟

-از مهمترین منابع تأمین غذا برای انسان هستند

-امکان حمل ونقل کم هزینه تر میلیون ها تن بار را با کشتی ها فراهم می آورند.

-به طور غیر مستقیم منبع تأمین آب شیرین برای ساکنان جهان اند(به وسیله کارخانه آب شیرین کن)

۸-چه خطراتی اقیانوس ها را تهدید می کند؟

مخزن زباله تلقی کردن اقیانوس ها  و دفن زباله های اتمی٭ در اعماق اقیانوس ها  و ریختن سالیانه چند میلیون تن زباله های سمی کارخانه ها، پلاستیک و مواد تجزیه نشدنی در آنها ولطمه به بوم سازگان (اکوسیستم)آب با  صید بی رویه و انبوه ماهی ها  با کشتی های مجهز به رادار یا نصب دائمی تورها در آب

۹- هوا کره تا چه ارتفاعی از اطراف کره زمین را شامل می شود و از چه گازهایی تشکیل شده است؟

هوا کره لایه ای از گاز است که از سطح زمین تا ارتفاع ۱۰۰۰۰ کیلومتری اطراف سیارهٔ زمین را در برگرفته است. هواکره مخلوطی از  گاز های مختلف نیتروژن  ۷۸% اکسیژن۲۱ %و سایر گاز ها مانند دی اکسید کربن و بخار آب است.

۱۰- تشکیل ابرها و تغییرات آب وهوایی در کدام بخش از هواکره صورت می گیرد؟

در تروپوسفر ، پایین ترین لایه، که نزدیک به سطح زمین است

۱۱-تفاوت هوا با آب وهوا چیست؟

هوا وضعیت گذرا و موقتی هوا کره (اتمسفر)در یک محل و در مدت زمانی کوتاه است

برای مثال، می گوییم امروز هوا آفتابی یا ابری یا بارانی است یا باد می وزد.

آب و هوا وضعیت هوا کره (اتمسفر)در یک ناحیه در مدت زمانی نسبتاً طولانی است.

برای مثال، می گوییم استان بوشهر آب و هوای گرم و شرجی دارد.

۱۲-نوع آب وهوای   یک ناحیه چگونه مشخص می شود؟

داده های آماری مربوط به دما، بارش، رطوبت، باد و… در طول سال ها (سی سال یا بیشتر)جمع آوری و میانگین آنها محاسبه می شود

۱۳-عوامل مؤثر بر آب وهوای مناطق مختلف جهان را نام ببرید

۱_زاویۀ تابش خورشید و عرض جغرافیایی

۲_دوری و نزدیکی به اقیانوس ها و دریاها و جریانهای اقیانوسی -دریایی

۳_ارتفاع از سطح زمین

۴_فشارهوا و جریان باد

۱۴- عرض جغرافیایی چگونه بر آب وهوا مؤثر است؟

هرچه از استوا به طرف قطب ها پیش می رویم، تابش خورشید مایل تر می شود. در نتیجه، گرمای کمتری به زمین می رسد. هرچه از مدار استوا (صفر درجه)به سمت عرض های جغرافیایی بالاتر حرکت کنیم، دمای هوا کاهش می یابد و در نواحی مجاور قطب ها کمترین میانگین دمای سالانه دیده می شود.

سوالات متن فصل سوم- درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه نهم

۱-زیست بوم (بیوم) چیست ؟ زیست بوم یک ناحیه ی جغرافیایی است که در آن ، انواع خاصی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند و ناحیه ی مشخصی را به وجود می آورد .

۲-وجود هر زیست بوم در یک ناحیه به چه عواملی بستگی دارد؟ یا (تنوع زیست بوم ها به چه عواملی بستگی دارد؟) ؟

آب و هوا ، شکل ناهمواری ها ، میزان ارتفاع زمین و جنس خاک .

۳-ناحیه ی توندرا چه ویژگی هایی دارد ؟

۱–زمستان های طولانی و سرمای شدید ۳۴درجه زیر صفر

۲-تابستان های کوتاه و میانگین دما حداکثر ۱۲درجه

۳-زمین های توندرا پوشیده از یخ و برف

۴-در توندرا فقط گیاهانی چون خزه و گلسنگ می روید

۵-بزرگ جثه ترین جانور توندرا خرس قطبی است .

۴-ناحیه ی تایگا چه ویژگی هایی دارد ؟

۱-شش ماه ازسال میانگین دما کمتر از صفر درجه است ۲-بارندگی بین ۲۵۰تا ۵۰۰میلی متر و زمین همیشه مرطوب است

۳-ناحیه ی تایگا به داشتن جنگل های مخروطیان و سوزنی برگ معروف است

۴-درختان این ناحیه مانند کاج و سرو همیشه سبزند و برگ ریزان ندارند

۵-تقریباً تمام جنگل های کشور کانادا از نوع تایگاست.

۵-جنگل های بارانی استوایی در کجا گسترده شده است ؟

این زیست بوم در مجاورت خط استوا در چند قاره گسترده شده است .

۷-زیست بوم جنگل های استوایی چه ویژگی هایی دارد ؟

۱-در این منطقه هوا همیشه گرم ، رطوبت حدود ۸۰درصد و میزان بارندگی سالیانه ۲۵۰۰میلی متر است

۲-جنگل های بارانی استوایی چند طبقه اند . در زیر درختان بلندتر ، درختان کوتاه تر و علف ها ، که رشد سریعی دارند وجود دارند.

۷-از نمونه گیاهان ناحیه ی جنگل های بارانی استوایی چند مورد نام ببرید؟

درختان شاه پسند(مانگرو) – نارگیل – قهوه ی سودانی – هِــــوِآ – بامبو .

۹-ساوان چگونه ناحیه ای است؟ ساوان منطقه ی علفزارها با درختان تک و منفرد است که در مجاورت جنگل های استوایی واقع شده است . بیشترین وسعت ساوان در قاره ی آفریقاست .

۹-ناحیه ی ساوان چه ویژگی هایی دارد؟

۱-آب و هوای آن در تمام طول سال گرم است

۲-در آن دو فصل خشک و مرطوب وجود دارد

۳-از نظر تنوع جانوری بسیار غنی است

۴-در ساوان علفخواران تنومند چون گورخر ، فیل ، زرافه و گرگدن فراوان اند و گوشت خواران درنده چون شیر از این گیاه خواران تغذیه می کنند .

۱۰-بیابان به کجا گفته می شود؟ به سرزمین های خشکی که میزان بارندگی سالیانه ی آنها کمتر از ۵۰میلی متر باشد ، بیابان گفته می شود

۱۱-بخش عمده ای از بیابان های گرم و خشک جهان در کجا واقع شده اند ؟

در مجاورت مدار رأس السرطان و رأس الجدی واقع شده اند ، مانند صحرا در آفریقا ، ربع الخالی در عربستان و لوت در ایران

۱۲-بیابان های سرد جهان چگونه اند؟ مثال بزنید ؟ در این گونه بیابان ها بارش ناچیز و حتی در حد صفر است مانند بیابان گُبی که اطراف آن را کوه فرا گرفته است .

۱۳-بیابان ها از نظر پوشش گیاهی چگونه هستند؟ بیابان ها از نظر پوشش گیاهی فقیرند و فقط درختان یا بوته های خاردار ، که در مقابل خشکی هوا و تبخیر مقاوم اند یا آب را در خود ذخیره می کنند می توانند در آنجا زندگی کنند .

سوالات متن درس ششم مطالعات اجتماعی پایه نهم

۱-در چه صورت یک گونه جانوری برای همیشه  منقرض و ناپدید می شود ؟! وقتی آخرین عضو یک گونه می میرد  دیگر تولید مثلی صورت نمی‌گیرد در نتیجه آن گونه برای همیشه ناپدید و منقرض می شود

۲-سه کشور نام ببرید که بیش از ۳۰۰ گونه در معرض خطر دارند ؟! استرالیا _ ایالات متحده آمریکا و اندونزی

۳-دو کشور نام ببرید که کمتر از ۵۰ گونه در معرض خطر دارند ؟  انگلستان و شیلی نواحی جنوب شرقی آسیا  ..

۴- استرالیا و آمریکای جنوبی را از نظر تعداد گونه های در معرض خطر با کانادا  و اروپای شمالی مقایسه کنید علت تفاوت چیست؟  در کشور های استرالیا و آمریکای جنوبی تعداد گونه های در معرض خطر بسیار بیشتر از کانادا و آمریکای شمالی است تعدادگونه های در معرض خطر  در کانادا بین ۵۰ تا ۹۹ و در اروپای شمالی  کمتر از ۵۰ است ولی تعداد گونه های در معرض خطر در جنوب شرقی آسیا.. استرالیا و آمریکای شمالی بین ۱۰۰ تا ۷۰۰ گونه است

۵-  چرا در صحرای آفریقا تعداد گونه های در معرض خطر بسیار کم است؟! چون در صحرای آفریقا تعداد گونه های جانوری کم است

۶-چرا در دوسه قرن اخیر بیشترین آسیب به گونه های گیاهی و جانوری وارد شده است؟! چون انسان در علوم و فناوری پیشرفت های چشمگیری داشته است و در مقابل این همه پیشرفت به شدن به محیط زیست خود لطمه وارد کرده است

۷-تنوع زیستی در چه زمانی در معرض خطر قرار میگیرد؟! در زمانی که زیستگاه اصلی گیاهان و جانوران تخریب شود با تخریب پوشش گیاهی در یک منطقه غذا کم می‌شود و شرایط محیطی نامناسب گونه های جانوری را از بین میبرد

۸- مهمترین عواملی که باعث تخریب زیستگاه ها می شوند کدامند ایجاد و گسترش شهرها و روستاها … ساختن پل و جاده ساختمان ها و صد ها بدون برنامه ریزی و توجه به جنبه های زیست محیطی….. فعالیت‌های صنعتی و تولید انبوه کالاها در کارخانه ها …… مصرف گرایی و تولید انبوه زباله….. شکار و تجارت اعضای بدن حیوانات

۹-جنگل های …..بارانی استوایی…… از پیچیده ترین زیست بوم های جهان است

۱۰ چه مقدار از تنوع زیستی جهان مربوط به جنگل های بارانی استوایی است؟!   سه چهارم

۱۱- ریه های زمین به کدام مناطق اطلاق می شوند؟! جنگل های بارانی استوایی

۱۲- اهمیت و ارزش جنگل های بارانی استوایی را بنویسید. ؟ برخی از دانشمندان معتقدند که این جنگل ها حدود ۵۰ درصد اکسیژن سیاره زمین و ۵۰ درصد رطوبت جو را تامین می کند و به همین دلیل بر آب و هوای کل سیاره زمین اثر می گذارند دی اکسید کربن گازی است که در اثر فعالیت های انسان و استفاده از سوخت های فسیلی  وارد جو می شود …. این جنگل های انبوه قابلیت جذب دی اکسید کربن و تبدیل آن به اکسیژن را دارند

۱۳-کدام محصولات غذایی دارویی و مواد اولیه صنعتی از جنگل های بارانی استوایی بدست می اید؟ قهوه کاکائو انواع روش های لوازم آرایشی عطرها کائوچو لاستیک و خمیر دندان از آن جمله اند عصاره گیاهان استوایی در ترکیب بسیاری از داروهای شیمیایی به کار می رود …. اخ لب داروهایی که امروزه از آن ها برای معالجه سرطان استفاده می شود از درختان و گیاهان استوایی به دست می آید

۱۳-جنگل های بارانی استوایی خاستگاه اولیه کدام درختان  میوه می باشد ؟! موز .. نارگیل . انبه

۱۴-آب و هوای کدام منطقه بر آب و هوای  کل سیاره زمین اثر می گذارند ؟!جنگل های بارانی استوایی

۱۵-تخریب جنگل های استوایی در برخی کشور ها مانند برزیل و اندونزی بسیار گسترش یافته است

۱۶-چه عاملی باعث تخریب جنگل های استوایی شده است؟! کشاورزی … دامداری … تجارت الوار و استخراج معادن طلا و آلومینیوم

۱۷-جنگل زدایی یعنی چه؟! یعنی از بین بردن کامل جنگل ها  در یک ناحیه برای این کار جنگل ها را می سوزانند …درخت ها را به اره های برقی می‌برند و زمین ها را با هموار ساز از درختان خالی می‌کنند

۱۸- قطع درختان چه تاثیری در گرم شدن زمین دارند ؟! وقتی درختان می سوزانده یا قطع می شوند کربن دی اکسید بیشتری وارد جو می شود اثرات گازهای گلخانه ای بیشتر وزمین  گرم تر می شود

۱۹- چگونه از جنگل های استوایی استفاده صحیح و خردمندانه کنیم ؟! باید بین استفاده اقتصادی از جنگل ها و فرصت بازسازی آنها تعادل به وجود بیاید میزان قطع درختان باید قاعده و قانونی داشته باشد و وقتی درختان قطع می شوند با برنامه‌ریزی ریزی مناسب درختانی را جایگزین آنها کنند و فرصت رویش دوباره به درختان بدهند کشاورزی و دامپروری با روش‌های علمی و جدید که کمترین آسیب را به محیط زیست می رساند به کشاورزان این منطقه آموزش بدهند با ایجاد پارک وحش از گونه های جانوری و گیاهی در معرض خطر مراقبت کند تا نسل آنها منقرض نشود

۲۰ استفاده از روش های علمی کشاورزی و دامپروری چه تاثیری در محیط زیست دارد؟! کمترین آسیب را به محیط زیست می رسانند ..

..۲۱همکاری بین المللی جهت استفاده صحیح از منابع طبیعی چگونه است ؟!متاسفانه اغلب کشورها به دنبال منافع خود هستند و کمتر به تاثیر تصمیم گیری ها و فعالیت ها در محیط زیست و سایر مناطق توجه دارند برای حفاظت از زیست بوم ها و تنفسی زیستی همه جوامع باید با هم همکاری کنند و نهادها و سازمان های بین المللی نیز باید  جلو زیاده خواهی کشور های مستکبر و خودخواه را بگیرند مثلا جنگ های طولانی مدت آمریکا در برخی کشورها و استفاده بسیار زیاد از سلاح های شیمیایی و مضر برای انسان و محیط زیست آسیب های جبران ناپذیری را به مردم و محیط زیست آن کشورها وارد کرده است

۲۲ این سخن از کیست؟! همه شما مسئول هستید حتی نسبت به زمین و حیوانات …….جواب :.حضرت علی علیه السلام

۲۳- راه های کاهش استفاده از کاغذ تولید شده از درختان که در چاپ کتب درسی یا مجلات یا غیر استفاده می‌شود را بنویسید استفاده کامل از پشت و روی کاغذ جدا کردن زباله های کاغذی و تحویل نشریات قدیمی به بازیافت و داشتن یک تخته وایت برد در منزل … قرض دادن و قرض گرفتن مجلات نسخه های  مجازی کتاب ومجلات

سوالات درس هفتم مطالعات نهم

۱-علت اصلی رشد فوق العاده  جمعیت در۲۰۰ سال گذشته چه بود ؟

کاهش میزان مرگ و میرها به ویژه مرگ و میر کودکان

۲-در گذشته چه عوامل مانع افزایش جمعیت می شده است ؟

بیماری های واگیردار و عفونی ،گرسنگی و قحطی با جنگ

۳-در دو قرن اخیر دو عامل موجب کاهش چشمگیر مرگ و میرها شده است آن ها را نام برده و توضیح دهید ؟

۱بهبود بهداشت :با پیشرفت در پزشکی و تولید واکسن های ودپادرزیست (انتی بیوتیک ) از م مهار بیماری های واگیری چون وبا و طاعون………مرگ و میر ها کاهش یافت

۲-بهبود تغذیه : با پیشرفت و گسترش کشاورزی صنعتی ، تولید مواد غذایی افزایش یافت و با پیشرفت وسایل حمل و نقل ، انتقال غذا به نواحی دورتر امکان پذیر است .

۴-رشد طبیعی جمعیت در یک مکان به چه عواملی بستگی دارد؟

به دوعوامل میزان موالید (تولدها) و میزان مرگ و میرها در یک دروه  زمانی وابسته است

۵-رشد طبیعی جمعیت چیست؟

تفاوت میان موالید و میزان مرگ و میر رشد طبیعی جمعیت رانشان میدهد.

۶- رشد منفی جمعیت چیست ؟ اگر درصد رشد و جمعیت به کمتر از صفر برسد به آن رشد منفی می گویند . در این حالت میزان موالید کمتر از مرگ ها و میرها میشود.

۷-کشورهایی که کاهش جمعیت دارند با چه مشکلاتی روبه رو هستند؟

جمعیت سالخورده و از کار افتاده افزایش می یابد و چون زاد و ولد کم است جامعه از نیروی جوان برای تحصیل و علم آموزی و کار و پیشرفت محروم میشود و جمعیت کشور نیز کاهش پیدا می یا بد.

۸-در چه زمانی رشد جمعیت و افزایش جمعیت جوان یک نعمت بزرگ و مایه پیشرفت خواهد بود؟

چنانچه در یک کشور برای آموزش صحیح و کار و تامین شغل جوانان برنامه ریزی مناسب و سرمایه گذاری صورت بگیرد.

۹-در برخی از کشورها  دولت چه نامه هایی برای تشویق به فرزند آوری کرده است ؟ اعطای جوایز و کمک های مالی به خانواده هایی که صاحب فرزند می شوند واگذاری مسکن  معافیت از پرداخت مالیات و افزایش مرخصی  تحصیل و کاری برای مادران

۱۰-دو عامل مهم برای جذب جمعیت کدامند ؟

۱ طبیعی =مانند آب و هوا، پوشش گیاهی ، ناهمواری ،آب و خاک و معادن و ذخایر زیر زمینی

۲ انسانی =مانند سیاسی و اداری ،اقتصادی ،امکانات و تسهیلات و فرهنگی .

۱۱-عوامل طبیعی که سبب جذب جمعیت میشود را بنویسید ؟

نواحی متعدل باران کافی با نواحی دارای آب و هوای موسمی و دشت ها و جلگه ها آبرفتی و حاصلخیز و نواحی دارای منابع آب کافی.

۱۲- عوامل طبیعی که سبب دفع جمعیت میشوند را بنویسید ؟

نواحی گرم و خشک یا مرتفع و سرد یا مکان هایی که آب کافی و خاک حاصلخیز ندارند .

۱۳-عوامل انسانی که سبب جذب جمعیت می شوند کدامند ؟

شهرهای بزرگ و پایتخت ها، نواحی صنعتی و مکان های گردشگری و زیارتی و یا مکان هایی که امکانات مناسب مانند بیمارستان ،دانشگاه ، وسایل حمل ونقل کافی دارند

۱۴-عوامل کافی که سبب دفع جمعیت میشوند کدامند ؟

مکان هایی که فاقد امکانات و تسهیلات هستند و یا نواحی که با جنگ و آشوب روبه رو هستند.

۱۵-پرجمعیت ترین کشورهای جهان به تربیت از اول تا هفتم کدام کشورها هستند و چقدر جمعیت دارند؟

۱چین :۱۳۷۳۴۴۰۰۰۰

۲ هند ۱۲۶۴۴۴۰۰۰۰۰

۳امریکا ۳۲۱۴۱۵۰۰۰

۴اندونزی ۲۴۹۹۰۰۳۶۳

۵برزیل ۲۰۰۴۰۰۶۹۶

۶ پاکستان ۱۸۶۰۱۱۰۰۰

۷. تیجریه ۱۷۳۶۰۰۰۰۰

۱۶-مهاجرت را تعریف کنید و انواع ان را  نام ببرید ؟

مهاجرت یعنی رفتن مردم از جایی به جای دیگر به منظور کار یا زندگی مهاجرت ممکن است داخلی یا خارجی با شد و اجباری یااختیاری

۱۷-مهاجرت داخلی و خارجی را تعریف کنید؟

اگاهی مهاجرت در داخل مرزهای یک کشور صورت می گیرد که به آن های مهاجرت داخلی می گویند

مانند روستائیان به شهر یا مهاجرت کارگران فصلی در داخل یک کشور

گاهی مهاجرت از یک کشور به کشور دیگر صورت میگیرد که به آن های مهاجرت خارجی یا بین المللی می گویند.

۱۸-مهاجرت اختیاری را با ذکر مثال توضیح بدهید ؟

در مهاجرت اختیاری افراد با میل و تصمیم خود برای دستیابی به زندگی بهتر به جای دیگر مهاجرت می کنند مانند مهاجرت اروپائیان به آمریکا و استرالیا

۱۹-مهاجرت اروپائیان به آمریکا شمالی و جنوبی و استرالیا در قرن ۱۹ و ۲۰ به چه دلیل بود ؟

برای دستیابی به منابع بیشتر و فرصت های بهتر زندگی.

۲۰مهاجرت اجباری را توضیح دهید ؟

در مهاجرت اجباری ، افرادی بدون میل خود به دلایلی چون قحطی و خشکسالی و دیگر حوادث طبیعی و یا جنگ و در گیری های سیاسی مجبور به ترک محل زندگی خود می شود مانند مهاجرت اجباری فلسطین

۲۱- مهاجرت مردم افغانستان به ایران چه نوع مهاجرتی است ؟مهاجرت اجباری

۲۲-مهاجرت اجباری مردم افغانستان و عراق و سوریه به چه دلیلی می باشد ؟

دلیل شرایط و جنگ و اشتغال نظامی کشورهایشان توسط متجاوزین اسرائیلی و آمریکا

سوالات متن درس ۸ مطالعات اجتماعی پایه نهم

۱_نابرابری جهانی به چه معناست ؟

به این معنی که از نظر ثروت و درآمد و کیفیت زندگی مردم و دسترسی به مسکن مناسب ، آموزش ، بهداشت ، اشتغال ، گذراندن اوقات فراغت ، و نظایر آن تفاوت های زیادی بین کشورها دیده می شود .

۲_علل و عوامل خارجی نا برابری در جهان کدامند؟

از چند سده گذشته تاکنون کشورهای مستکبر و سلطه گر مانند انگلستان .فرانسه .آمریکا و..از طریق استعمار و به اشکال مختلف، به چپاول و غارت کشورهای مختلف پرداخته و از منابع آنها به سود خود استفاده کرده و مانع پیشرفت آنها  شده اند. اشغال نظامی کشورها یا دخالت در امور داخلی آنها به شیوه های مختلف و جلوگیری از استقلال سیاسی و اقتصادی آنها ــ که  تا امروز نیز ادامه دارد ــ از جمله علل جدی خارجی نابرابری و  بی عدالتی است

۳_علل و عوامل داخلی  نابرابری در جهان چیست؟

وابستگی حکومتها به بیگانگان، استبداد، وجود برخی فرهنگها و عادتهای غلط مانند تنبلی یا کم اهمیت انگاشتن کار و تلاش  نبود مدیریت صحیح و غفلت از استعدادها و ظرفیتهای داخلی هر کشور و نبودن وحدت و مشارکت بین مردم، از جمله دلایل  داخلی به وجود آمدن نابرابری به حساب می آیند.

۴_یکی از عوامل مهمی که در سنجش نابرابری کشورها با یکدیگر مورد توجه قرار گرفته چیست؟

عامل اقتصادی و عناصری چون میزان تولید ، درآمد ، اشتغال و مانند آنهاست .

۵_عواملی که بر زندگی افراد یک جامعه اثر می گذارند و می توانند کیفیت زندگی را خوب یا بد کنند کدامند؟

عواملی مانند هویت ؛ عزّت ، امنیت ، آزادی ، احساس شادی و رضایت از زندگی .

۶_شاخص توسعه ی انسانی با توجه به چه عواملی تعریف می شود ؟

این شاخص برای پی بردن به وضعیت و کیفیت زندگی در کشورها و مقایسه ی آنها با یکدیگر با توجه به سه عامل اقتصادی ، بهداشتی و فرهنگی تعریف می شود.

۷_ملاک های توسعه ی انسانی کدامند ؟

۱-در آمد و رفاه

۲-امید به زندگی یا متوسط طول عمر

۳-سواد و آموزش

۸_چه کشورهایی رشد اقتصادی سریعی داشته اند و توانسته اند جایگاه مهمی در اقتصاد جهانی به دست آوردند؟

ژاپن ، چین و برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی چون سنگاپور ، هنگ کنگ ، کره ی جنوبی و مالزی.

۹_به چه دلیل بعضی از کشورها رشد اقتصادی مطلوبی ندارند ؟ به دلیل بحران های سیاسی یا جنگ ، مانند سوریه و عراق .

۱۰_امید به زندگی یا متوسط طول عمر در یک کشور یعنی چه؟ یعنی تعداد سال هایی که انتظار می رود کودکی که در آن کشور به دنیا آمده است ، عمر کند و زنده بماند .

۱۱_میزان طول عمر یا امید به زندگی در یک جامعه نشان دهنده ی چیست؟

نشان دهنده ی وضعیت سلامت و بهداشت در آن جامعه است .

۱۲_در چه کشورهایی متوسط طول عمر بیشتر است؟

در کشورهایی که مردم در محیطی پاک و بدون آلودگی زندگی می کنند ، به غذای کافی و آب سالم دسترسی دارند و در صورت بیماری یا روبه رو شدن با حوادث ، از امکانات در مانی و مراقبت های پزشکی پیشرفته برخوردارند ، متوسط طول عمر بیشتر است .

۱۳_در چه کشورهایی امید به زندگی یا متوسط طول عمر پایین است ؟

در کشورهایی که مردم دسترسی کافی به غذا یا آب آشامیدنی سالم ندارند و با کمبود پزشک و دارو و امکانات درمانی مواجه اند و همچنین در کشورهایی که جنگ های داخلی و خارجی ، گرسنگی و سوء تغذیه وجود دارد ، امید به به زندگی یا متوسط طول عمر پایین است .

۱۴_برای پی بردن به وضع آموزش در کشورها چه معیارهایی را در نظر می گیرند ؟

میزان با سوادی یا تعداد بزرگسالان با سواد – درصد ثبت نام کل کودکانی که در سن تحصیل اند – میانگین سال های تحصیل در یک کشور – میزان با سوادی و تحصیل دختران – تعداد معلم به ازای دانش آموز .

۱۵_منظور از میانگین سال های تحصیل چیست؟

متوسط تعداد سال هایی است که دانش آموزان یک کشور در مدرسه حضور پیدا کرده و تحصیل کرده اند .

-* تخمین زده می شود که مالکیت ….. درصد درآمد جهان در دست …… درصد از ساکنان آن است . (۸۰ – ۲۰)

*- یکی از موضوعات مهم جهان که طی چند دهه اخیر توجه صاحبنظران را به خود جلب کرده، …. است؛ (  نابرابری جهانی یا بین المللی   )

کشور ما در گروه کشورهای با ……می باشد  (  توسعه بالا )

سوال های درس نهم مطالعات نهم

۱- اوضاع – سیاسی ایران هنگام تأسیس حکومت صفوی چگونه بود؟ حکومت واحد و قدرتمندی نداشت و دچار تفرقه و تجزیه شده بود . حاکمان بخش های مختلف ایران با هم در جنگ بودند  به همین دلیل، امنیت و آرامش شهرها و روستاها از بین رفته و امور کشور مختل شده بود سلطان عثمانی خود را خلیفهء مسلمانان می دانست و علاوه بر سرزمین های همجوار،به ایران نیز طمع داشت . در شما ل شرق ایران(ماوراءالنهر)،ازبک ها قدرت گرفته بودند و به مرزهای ایران می تاختند .

۲ حکومت صفوی چه زمانی شکل گرفت؟ در ابتدای قرن ۱۰ ق با به قدرت رسیدن به نام اسماعیل ،یکی از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی.

۳ شیخ صفی الدین اردبیلی که بود و مهمترین طرفدارانش که بودند؟  شیخ صفی (۷۳۵ ۶۵۰ ق) که از صوفیان معروف زمان خود بود، خانقاهش در اردبیل مورد توجه مردم و حاکمان محلی بود . صوفیان بیشتر وقتشان را در خانقاه به ذکر گفتن و انجام دادن مراسم خاص خود می گذراندند . پس از شیخ صفی،ادارهء خانقاه در خانوادهء او موروثی شد . مهم ترین طرفداران خانقاه شیخ صفی ا یل های مختلف ترک بودند که به قزلباش٭ شهرت داشتند .

۴ شاه اسماعیل صفوی چگونه به قدرت رسید واقدامات وی پس از تاجگذاری چه بود؟ اسماعیل صفوی به کمک نیروی نظامی قزلباش ها، نخست شروانشاهان و آق قویونلوها را شکست داد و پس از تسلط یافتن بر تبریز، خود را شاه ایران خواند . یکی از اقدام های مهم وی پس از تاج گذاری، رسمی کردن مذهب شیعه بود . سپس حاکمان مناطق مختلف را یکی پس از دیگری از میان برداشت و با شکست دادن ازبک ها در خراسان، بر سراسر ایران مسلط شد .

۵ موفقیت های سیاسی ونظامی شاه اسماعیل صفوی چه نتایجی داشت؟  حکومت کشور ما یکپارچه و نیرومند شد؛ به طوری که قلمرو آن به حدود قلمرو دورهء ساسانیان رسید . حکومت صفوی همچنین همهء اقوام ایرانی را زیر حاکمیت خود گرفت و موجب هم بستگی و اتحاد بیشتر ایرانیان شد .

۶ چرا عثمانی ها به ایران حمله کردند وعلت شکست صفویان از آنان چه بود؟  سلطان عثمانی که از شکل گیری سلسلهء قدرتمند و شیعه مذهب صفویه ناخشنود بود، با سپاهی عظیم راهی ایران شد . در چالدران(در نزدیکی شهر خوی امروزی آذربایجان غربی) سپاه عثمانی به کمک سلا حهای آتشین مانند توپ و تفنگ که سپاه ایران از آنها بی بهره بود، پیروز شد . پس از جنگ چالدران، تبریز به اشغال عثمانی ها در آمد اما مقاومت و مبارزهء مردم آنها را ادار به عقب نشینی کرد .

۷ چه کسی حکومت صفوی را تثبیت کرد وعلت جابجایی پایتخت توسط او چه بود؟  تهماسب،(پسر شاه اسماعیل) با سر و سامان دادن به اوضاع داخلی و دفع حمله های ازبکان و دولت عثمانی،سبب تثبیت حکومت شد او پایتخت را از تبریز به قزوین انتقال داد؛ زیرا تبریز همواره در معرض هجوم سپاه عثمانی بود .

۸ زمان کدام شاه اوج قدرت صفویان است و چند نمونه از اقدامات وی را ذکر کنید. شاه عباس اوّل( پنجمین شاه صفوی) شکست ازبک ها و عثمانیان انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان و تلاش برای آبادانی آن

۹ علل ضعف وسقوط سلسله صفوی چه بود؟  ناتوانایی وبی لیاقتی پادشاهان صفوی پس از شاه عباس اوّل . سیاست کشتن و کور کردن شاهزادگان بازداشتن شاهزادگان از حکومت ولایت ها و آموختن شیوهء کشورداری اختلاف و درگیری میان مقام های کشوری و لشکری وبازماندن از انجام مسئولیت های مهم خود فراگیری هرج و مرج در کشورو مختل شدن امور حکومت

۱۰ اوضاع نابسامان اواخر دوره صفویه سبب سلطه چه کسانی بر قسمتی از ایران شد؟ گروهی از افغان ها در قندهار سر به شورش برداشتند و پس از پیروزی بر حاکم آن ولایت، به سوی اصفهان حرکت کردند . سلطان حسین صفوی تسلیم شد و محمود افغان، بر پایتخت و قسمت هایی از ایران مسلط شد .

۱۱ صفویان کشور را چگونه اداره می کردند ؟ در رأس حکومت شاه قرار داشت . شاهان صفوی، اختیارات زیادی داشتند و با استبداد بر کشور حکومت می کردند . همه مقام های کشوری و لشکری مطیع فرمان شاه بودند و اجازه نداشتند مخالف خواست و ارادهء او عمل کنند.  بعد از شاه، وزیر بزرگ قرار داشت که به او اعتمادالدوله نیز می گفتند . او مسئول امور اداری و مالی کشور بود اما در مقابل شاه قدرت و اختیار چندانی نداشت . فرماندهان نظامی نیز در ادارهء حکومت صفوی نقش بسیار مهمی داشتند و علاوه بر فرماندهی سپاه، معمولاً حاکم ولایت های مهم نیز بودند .

۱۲ قزلباش ها چه جایگاهی در دولت صفوی داشتند؟چرا شاه عباس از حکومت قزلباشها کاست؟ تا زمان شاه عباس اوّل، سران ا یل های قزلباش حاکم ولایت های مختلف ایران بودند . شاه عباس اوّل برای تقویت حکومت مرکزی و جلوگیری از نافرمانی و بی نظمی سران ا یل های قزلباش، حکومت ولایت ها را از آنان از گرفت و به افرادی غیر از قزلباش ها سپرد . همچنین در کنار سپاه قزلباش، سپاه جدیدی از افراد غیرقزلباش تشکیل داد و با کمک گرفتن از اروپاییان، این سپاه را به تفنگ و تو پ مجهز کرد

۱۳ حکومت صفویان با کدام دوره زمانی از تاریخ اروپا همزمان است؟  کشورهای اروپایی، قرون وسطا یا عصر تاریکی را پشت سر گذاشته و وارد قرون جدید شده بودند . قرن های شانزدهم تا نوزدهم میلادی را در تاریخ اروپا قرون جدید می نامند .

۱۴ در قرون جدید چه تحولاتی در اروپا شکل گرفت؟ اوضاع سیاسی و مذهبی اروپا دگرگون شد و درنتیجهء آن پیشرفت های علمی، فرهنگی و اقتصادی چشمگیری به وجود آمد که به اختراعات و اکتشافات مهمی انجامید .

۱۵ پیشرفت در چه زمینه هایی سبب روی آوردن اروپاییان به استعمار کشورهای دیگر شد؟  اروپاییان با توسعهء صنعت کشتی سازی و وسایل دریانوردی توانستند را ههای دریایی و سرزمین های جدیدی را کشف کنند . دریانوردان اروپایی با گذشتن از اقیانوس اطلس، قارهء آمریکا را کشف کردند . آنان، با دور زدن قارهء آفریقا، به اقیانوس هند و خلیج فارس رسیدند . اروپاییان با کشتی های بزرگ و مجهز به توپ های جنگی به سرزمین های دیگر رفتند و بخش های وسیعی از قاره های آمریکا، آفریقا و آسیا را مستعمرهء خود کردند .

۱۶ اولین کشورهای استعمارگر را نام ببرید.  کشورهای پرتغال، اسپانیا، انگلستان و فرانسه پیشگامان استعمار بودند .

۱۷ اقدام – صفویان در مقابل تصرف سواحل جنوبی ایران توسط پرتغالی ها چه بود؟ در اوایل حکومت صفوی، پرتغالی ها جزایر و سواحل جنوبی ایران را تصرف کرده و تجارت خلیج فارس و دریای عمان را در اختیار گرفته بودند شاه اسماعیل صفوی به دلیل نداشتن کشتی جنگی نتوانست در برابر پرتغال ی ها کاری از پیش ببرد شاه عباس اوّل از رقابت انگلیسی ها و پرتغالی ها استفاده کرد و به کمک کشتی های جنگی انگلستان، پرتغالی ها را از سواحل و جزایر ایران بیرون راند

۱۸ چه عواملی سبب تقویت روابط ایران واروپا در دوره صفویه می شد ؟  – کاستن از — فشار حملات عثمانی ها به خاک اروپا به دلیل هجوم پیاپی عثمانی ها به ایران و اروپا  – تمایل برای — گسترش روابط تجاری خود با دیگر کشورها به دلیل تأسیس شرکت های بزرگ تجاری.

۱ -اوضاع داخلی ایران در هنگام به قدرت رسیدن صفویان چگونه بود ؟ پاسخ : به دلیل نبودن حکومتی واحد و قدرت مند اوضاع کشور آشفته و پریشان بود – حکومت های محلی به میل خود حکومت می کردند – آسایش مردم و امنیت ار بین رفته بود .

۲ -اوضاع خارجی ایران در هنگام به قدرت رسیدن صفویان چگونه بود ؟ پاسخ : ازبکان از شمال شرق امپراتوری عثمانی از شمال غرب به مرزهای ایران حمله می کردند – پرتغالی ها نیز وارد آب های ایران در خلیج فارس شده بودند .

۳ -چه عاملی باعث تغییر اوضاع ایران در ابتدای قرن دهم شد ؟ پاسخ : به قدرت رسیدن شاه اسماعیل صفوی اوضاع آشفتۀ ایران را تغییر داد .

۴ -شیخ صفی الدین اردبیلی که بود ؟ پاسخ : او از صوفیان معروف زمان خود بود – طرفداران زیادی داشت – خانقاهش در اردبیل مورد توجه بود .

۵ -مهم ترین طرفداران صفویه چه کسانی بودند و چه مذهبی داشتند ؟ پاسخ : هفت طایفۀ ترک به نام قزلباش بودند که مذهب شیعه داشتند .

۶ -بنیانگذار سلسلۀ صفویه ……………………… نام دارد . پاسخ : شاه اسماعیل

۷ -اقدامات مهم شاه اسماعیل صفوی را بنویسید ؟ پاسخ : سراسر ایران را گرفت – حکومتی یکپارچه و قدرتمند تشکیل داد – حاکمان محلی را سرکوب کرد – تبریز را به پایتختی انتخاب نمود – مذهب شیعه را رسمی کرد .

۸ -شاه اسماعیل صفوی چگونه به قدرت رسید ؟ پاسخ : او به کمک نیروی نظامی قزلباش ها حکومت های محلی را شکست داد و در تبریز تاجگذاری کرد .

۹ -جنگ چالدران چگونه آغاز شد ؟ پاسخ: سلطان عثمانی که از تشکیل حکومت شیعی صفویه در ایران ناخشنود بود ، با سپاهی عظیم راهی ایران شد و در ناحیۀ چالدران با سپاه صفویه وارئ جنگ شد .

۱۰ -سرانجام جنگ چالدران چه شد ؟ پاسخ : شاه اسماعیل و سربازانش شجاعت زیادی از خود نشان دادند ، اما سپاه عثمانی با کمک توپ و تفنگ که سپاه ایران از آن بی بهره بود پیروز شد .

۱۱ -پس از شاه اسماعیل پسرش ……………………. به قدرت رسید . پاسخ : شاه تهماسب

۱۲ -اقدامات مهم شاه تهماسب را بنویسید ؟ پاسخ : سراسر ایران را گرفت – حاکمان محلی سرکش را سرکوب کرد – ازبکان را شکست داده و عقب راند – پایتخت را به قزوین منتقل کرد – با عثمانی وارد جنگ شد .

۱۳ -پنجمین و مشهور ترین پادشاه صفوی را نام ببرید ؟ پاسخ : شاه عباس اول

۱۴ -اوج قدرت صفویه در زمان ……………………. بود . پاسخ : شاه عباس اول

۱۵ -اقدامات شاه عباس اول صفوی را بنویسید؟ پاسخ : سراسرایران را گرفت – حاکمان محلی سرکش را سرکوب کرد – ازبکان را شکست داده و عثمانی ها را شکست داد – پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل کرد – پرتغالی ها را شکست داد – به عمران و آبادانی کشور پرداخت .

۱۶ -پس از شاه عباس چند پادشاه به قدرت رسید ؟ پاسخ : چهار پادشاه دیگر

۱۷ -سقوط دولت صفوی در زمان ……………………… اتفاق افتاد . پاسخ : شاه سلطان حسین

۱۸ -پس از شاه عباس اول چه عواملی باعث روی کار آمدن حاکمان ناالیق شد ؟ پاسخ: سیاست کشتن و کور کردن شاهزادگان – باز داشتن آنها از آموختن کشورداری

۱۹ -چرا پس از شاه عباس اول هرج و مرج کشور را فرا گرفت ؟ پاسخ : ضعف و بی کفایتی شاهان صفوی پس از شاه عباس – اختالف و درگیری مقامات و درباریان

۲۰ -افغان ها در زمان کدام پادشاه و چگونه بر بخش هایی از ایران مسلط شدند ؟ پاسخ : درزمان شاه سلطان حسین با توجه به اوضاع نابسامان ایران سر به شورش زده و پس از پیروزی بر حاکم قندهار راهی اصفهان شدند و برآخرین شاه صفوی پیروز شدند .

۲۱ -حکومت صفویه در زمان ……………….. تاسیس و در زمان حکومت ……………..نثبیت و در زمان …………….. به اوج قدرت رسید .پاسخ : شاه اسماعیل – شاه تهماسب – شاه عباس

۲۲ -یکی از دشمنان سرسخت ایران در زمان صفویان ………………. بود . پاسخ : حکومت عثمانی

۲۳ -صوفیان بیشتر وقت خود را ………………….ه ذکر گفتن و انجام دادن مراسم خاص می گذراندند . پاسخ : خانقاه

۲۴ -اوج قدرت صفویان در زمان ………………. بود . پاسخ : شاه عباس اول

۲۵ -شاهان صفوی چگونه حکومت می کردند ؟ پاسخ : اختیارات فراوانی داشتند – افرادی مستبد بودند -همۀ مقامات کشوری و لشکری مطیع و فرمانبردارشاه بودند واجازۀ مخا لفت با خواست شاه را نداشتند

۲۶ -دردورۀ صفویان فرماندهان نظامی چه نقشی در ادارۀ حکومت صفوی داشتند؟ پاسخ : فرماندهان نظامی در ادارۀ حکومت صفوی نقش بسیار مهمی داشتند . عالوه بر فرماندهی سپاه حاکم والیت های مهم نیز بودند .

۲۷ -شاه عباس برای تقویت حکومت مرکزی چه اقداماتی انجام داد ؟ پاسخ : حکومت والیت ها را از قزلباش ها گرفت و به افرادی غیراز قزلباش سپرد – سپاه جدیدی از افراد غیراز قزلباش تشکیل داد – به توپ و تفنگ مجهز شد .

۲۸ -هم زمان با به قدرت رسیدن صفویان اوضاع اروپا چگونه بود ؟ پاسخ : کشورهای اروپا یی قرون  وسطا را پشت سر گذاشته و وارد قرون جدید شده بودند .

۲۹ -قرون جدید شامل چه دوره ای از تاریخ اروپا است ؟ پاسخ : قرن های شانزدهم تا نوزدهم میالدی

۳۰ -کدام کشور های اروپایی از پیشگامان استعمار بودند ؟ پاسخ : پرتغال ، اسپانیا ، انگلیس و فرانسه

۳۱ -اروپائیان چگونه بر مناطق دور ، دست یافتند ؟ پاسخ : با توسعۀ صنعت کشتی سازی و دریانوردی توانستند سرزمین های جدید را کشف کنند و با گذشتن از اقیانوس ها قارۀ آمریکا را کشف کنند . به قاره های آسیا و آفریقا رفتند و با کشتی های مجهز به توپ جنگی کشور هایی را مستعمرۀ خود کردند .

۳۲ -چرا در دورۀ صفویه ایران با برخی از کشور های اروپایی روابط سیاسی و بازرگانی برقرار کرد ؟ پاسخ: زیرا حکومت عثمانی دشمن مشترک ایران و اروپا بود. تاسیس شرکت های بزرگ تجاری درایران

۳۳ -در آستانۀ تاسیس سلسلۀ صفوی تجارت در خلیج فارس و دریای عمان در اختیار کدام کشور بود ؟ پاسخ : پرتغال

۳۴ – کدام پادشاه صفوی توانست پرتغالی ها را از ایران بیرون کند ؟ چگونه ؟ پاسخ : شاه عباس اول او به کمک ناوگان جنگی انگلیسی ها پرتغالی ها را از سواحل و جزایر ایران بیرون کرد .

۳۵ -در دورۀ صفویه ………….. در راس حکومت قرارداشت ؟ پاسخ : شاه

۳۶ – در دورۀ صفویه پس از پادشاه …………….. قرار داشت که به او ……………… نیز می گفتند . پاسخ : وزیر بزرگ – اعتماد و الدوله

سوالات متن درس دهم مطالعات نهم

۱.به چه دلیل در دوره صفویه شرایط مناسبی برای رونق زندگی اجتماعی و اقتصادی پدید آمد؟

به دلیل وجود حکومت مرکزی نیرومند و برقراری نظم و امنیت در کشور

۲. جمعیت ایران در دوره صفویه چقدر بود؟

حدود ۱۰ میلیون نفر

۳. بیشتر ساکنان ایران در دوره صفوی به ترتیب چه کسانی بودند و به کاری اشتغال داشتند؟

روستاییان و کوچ نشینان بودند و به کار کشاورزی دامداری و صنایع دستی مشغول بودند.

۴.با توجه به عقیده جهانگردان اروپایی وضع کشاورزان ایرانی را با اروپاییان در دوره صفویه مقایسه کنید؟

از دیدگاه جهانگردان اروپایی از جمله شاردن وضع زندگی دهقانان ایرانی به مراتب بهتر از وضع دهقانان در مناطق حاصلخیز اروپا بوده است

۵.یکی از منابع عمده درآمد و حکومت صفوی چه بود؟

مالیاتی بود که از کشاورزان و دامداران گرفته می شد.

۶.در زمان صفویه حدود چند درصد مردم در شهرها زندگی می کردند؟

حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد

۷.بیشتر ساکنان شهرها را در دوره صفویه چه کسانی تشکیل می دادند؟

مقام های حکومتی نظامیان روحانیون بازرگانان پیشه وران و صنعتگران

۸.در دوره صفویه نه تنها کشاورزی و دامداری بلکه…..….. ایرانی شکوفا و پر رونق بود.

صنایع

۹.کدام محصولات در زمان صفویه از ایران به اروپا صادر میشد؟

خشکبار پارچه های مخملی ابریشمی و حریر و قالی های نفیس

۱۰ . کدام صنایع در دوره صفویه پر رونق بود؟

صنعت بافندگی که با صنعت نساجی اروپا رقابت می کرد

۱۱ .شهرهای دارای کارگاه بافندگی در دوره صفویه را نام ببرید؟

اصفهان کاشان یزد مشهد گرگان گیلان

۱۲ .مالکان اصلی بیشتر کارگاه های بافندگی در عصر صفوی چه کسانی بودند؟

شاه و اعضای خاندان

۱۳ .صنعتگران دوره صفوی در چه صنعتی پیشرفت کرده بودند؟

صنایع کاشی چینی چرم جواهر رنگ صابون و جنگ افزار های سنتی از قبیل شمشیر و کمان

۱۴ .دلایل رونق تجارت داخلی و خارجی در دوره صفویه چه بود؟

یکپارچه بودن سرزمین ایران و وجود نظم و امنیت در سراسر کشور

۱۵ .کدام گزینه از باشکوه ترین بازارهای دوره صفوی در اصفهان بود؟

بازار قیصریه

۱۶ .کدام پادشاه صفوی برای تجارت خارجی به کشور شرکت های اروپایی اجازه فعالیت داد؟

شاه عباس اول

۱۷ .پرسودترین کالای صادراتی ایران در دوره صفویه چه بود و در انحصار چه کسی بود؟

صادرات ابریشم در انحصار شاه عباس

۱۸ .سه عامل گسترش تجارت در دوره صفویه چه بود فعالیت یک الف

ایجاد امنیت توسط حکومت مرکزی

توسعه راههای ارتباطی و ساختن کاروانسراها

رابطه سیاسی بین ایران و کشورهای دیگر

۱۹ .سه منبع عمده درآمد حکومت صفوی چه بود فعالیت ب

مالیات عوارض تجارت و صادرات

۲۰ . در دوران حکومت صفویه معماران شهرسازی ایرانی چه آثاری را ساختند؟

مسجدها مدرسهها کاخ ها پل ها کاروانسراها

۲۱ .در دوره صفوی برای گسترش علم و آموزش چه اقداماتی انجام شد؟

در این دوره تعلیم و تربیت بسیار مورد توجه بود فعالیت های زیادی در این زمینه صورت گرفته پادشاهان و مقام های کشوری و لشکری مدرسه ها و کتابخانه های عظیمی به ویژه در پایتخت های صفویه ساختند و اموال و املاک بسیاری را وقف کردند.

۲۲ . در دوره صفویه بیشتر به چه علومی توجه میشد؟

علوم و معارف دینی مانند تفسیر و حدیث بسیار توجه می شد دیگر شاخه های علوم مانند علوم تجربی ریاضی ادبیات فلسفه طب و نجوم نیز تدریس می شدند اما زیاد فراگیر و مورد توجه نبودند.

۲۳ . عالمان و فیلسوفان دوره صفویه را نام ببرید؟

میرداماد ملاصدرا شیخ بهایی علامه محمدباقر مجلسی

۲۴ . در دوره صفوی به چه دلیل شعر و ادبیات فارسی پررونق نبود؟

به سبب کم توجهی پادشاهان به شاعران

۲۵ . رشته های هنری دوره صفویه را نام ببرید؟

نقاشی خوشنویسی کتاب آرایی و خاتم کاری

۲۶ .در دوره صفوی مردم چه جشن ها و آیین هایی را برگزار می کردند؟

در آن زمان مردم علاوه بر نوروز و دیگر جشن های باستانی عیدهای اسلامی مانند قربان فطر و غدیر را نیز گرامی داشتند

۲۷ .در زمان صفویه آیین سوگواری امام حسین علیه السلام چگونه برگزار می شد؟

آیین سوگواری به صورت گسترده در سراسر کشور به شیوه روضه خوانی سینه زنی و تعزیه

برگزار می شد.

۲۸ . برپایی جشن ها و آیین ها چه تاثیری بر مردم داشت؟

تاثیر مهمی در افزایش همدلی و همبستگی مردم داشت.

۲۹ .مراسم جشن و شادی در عصر صفوی را با روزگار کنونی از جنبه های مختلف مقایسه کنید

در زمان صفوی جشنها و مراسم معمولاً در مکانهای عمومی انجام می شد و مردم در کنار هم به شادمانی می پرداختند اما در حال حاضر این مراسم در مکانهای عمومی برگزار نمی شود و مردم شادی خود را کمتر با دیگران قسمت می کنند.

سوال های متن درس یازدهم مطالعات نهم

۱-با تسلط افغان ها و قتل شاه سلطان حسین، ایران گرفتار چه بحران هایی شد؟

ایران گرفتار تجزیه و تفرقه شد. افغان ها توان حکومت بر سراسر ایران را نداشتند. به همین دلیل در گوشه و کشور مدعیانی سر براوردند. روسیه و عثمانی نیز با استفاده از آشفتگی اوضاع، قسمت هایی از شمال و غرب ایران را اشغال کردند.

۲-نادر که بود و چگونه سلسله ی افشاریه را پایه گذاری کرد ؟

نادر سرداری از ایل افشار بود. برای نجات ایران به یکی از شاهزادگان صفوی پیوست. او نخست افغان ها را سرکوب و تارومار کرد و سپس نیروهای روسیه و عثمانی را از ایران بیرون راند. نارد پس از این پیروزی ها، خاندان صفوی را کنار زد و بر تخت شاهی نشست. بدین ترتیب سلسله افشاریه پایه گذاری شد.

۳-بیشتر دوره ی پادشاهی نادر چگونه گذشت ؟

بیشتر دوره ی دوازده ساله ی پادشاهی نادر به نبرد با بیگانگان و فرو نشاندن شورش های داخلی گذشت.

۴-چرا نادر به هندوستان لشکر کشید ؟ نادرشاه در تعقیب گروهی از افغان های شورشی که به هندوستان گریخته بودند، به ان کشور لشکر کشید. او تا دهلی پیش رفت و با غنیمت های بسیار به کشور بازگشت.

۵-چرا نادر شاه کوشید ایران را یکپارچه و قدرتمند کند ؟ تا بتواند از استقلال و تمامیت سرزمین خود در براب ر دشمنان دفاع کند. وی از موقعیت حساس خلیج فارس و اهمیت نیروی دریایی آگاه بود، از این رو برای تأسیس نیروی دریایی ایران در خلیج فارس کارهایی انجام داد اما این کارها با مرگ او متوقف شد.

۶-چرا نادر در اواخر عمر به رفتارهای خشونت آمیز و بی رحمانه روی آورد ؟ نافرمانی ها و شورش ها ی پیاپی در سال های پایانی حکومت نادر، تأثیر روحی و روانی نا مطلوبی بر او گذاشت. او نسبت به اطرافیان و سرداران خود بدگمان شد.

۷-پس از قتل نادر اوضاع ایران چگونه شد ؟ ایران بار دیگر به صحنه ب جنگ حاکمان محلی و سران ایل ها تبدیل شد و نا آرامی و آشوب سراسر کشور را فرا گرفت. از قلمرو پهناوری هم که نادرشاه بر ان فرمان می راند، فقط خراسان در اختیار شاهرخ نوه ی او باقی ماند.

۸-شیوه ی حکومتی کریم خان زند چگونه بود؟او با ملایمت و مهربانی با مردم رفتار می کرد، به صلح، آسایش و آرامش عمومی اهمیت می داد و می کوشید با استفاده از شیوه های مسالمت آمیز، از بروز نا امنی و شورش های داخلی جلوگیری کند ۹-اوضاع کشور در دوران کریم خان زند چگونه بود ؟ در این دوران ثُبات وآرامش نس بی در سراسر کشور به وجود آمد و در نتیجه اوضاع اجتماعی و اقتصادی بهتر شد.

۱۰-بناهای مهم دوره زندیه را نام ببرید ؟ بازار وکیل – مسجد وکیل – حمام وکیل – ارگ کریم خان.

۱۱-عاقبت رئیس ایل قاجار چه شد ؟ رئیس این ایل پس از کشته شدن نادرشاه مدعی حکومت ایران شد اما از کریم خان زند شکست خورد و به قتل رسید.

۱۲-آقا محمد خان که بود و چه کرد ؟ پسر رئیس ایل قاجار بود، پس از مرگ کریم خان تلاش برای رسیدن به حکومت را آغاز کرد. او پس از مدتی جنگ و گریز، لطفعلی خان، آخرین فرمانروای زندیه را شکست داد و به قتل رساند. همچنین مردم کرمان را به دلیل پناه دادن به لطفعلی خان، بی رحمانه مجازات کرد.

۱۳-آقا محمد خان چگونه صاحب حکومت مرکزی نسبتاً نیرومندی شد؟ آقا محمد خان با لشکرکشی های پیاپی بر سراسر ایران مسلط شد و حکومت قاجار را بنیان گذاشت. در نتیجه ی تلاش های سیاسی و نظامی او، ایران باردیگر یکپارچگی سرزمین خود را به دست آورد.

۱۴-شیوه ی به قدرت رسیدن سلسله های افشاریه و زندیه و قاجاریه چه شباهتی به هم دارند؟

هرسه باجنگ به قدرت رسیدند

هرسه ساختار ایلیاتی داشتند

– هر سه زمانی به قدرت رسیدند که ناآرامی ایجاد شده بود.

-هرسه تقریبا سیطره ی یک قبیله بر کل کشور بود.

-افشار. زند..قاجارهر سه باعث باعث یکپارچگی کشور و ایجاد حکومت نیرومند در کشور شدند.

-هرسه حکومت های کم دوامی بودند.

۱۵-دوره ی حکومت فتحعلی شاه همزمان با آغاز نفوذ و دخالت کدام کشورها در ایران بود؟ روسیه – انگلستان – فرانسه.

۱۶-چرا در فاصله ی سقوط صفویه تا روی کار امدن قاجاریه اوضاع کشورهای اروپایی تغییر کرده بود ؟ یکی از دلایل عمده ی این تغییر، انقلاب صنعتی بود که از انگلستان آغاز شد و در دیگر کشورها ی اروپایی گسترش

یافت.

۱۷-انقلاب صنعتی چه نتایجی به دنبال داشت؟ در نتیجه ی این انقلاب، نیروی ماشین و ابزارهای صنعتی جای نیروی انسان و ابزارهای دستی را در تولید گرفت. از این رو سرعت و میزان تولید افزایش یافت. انقلاب صنعتی موجب شکوفایی اقتصادی و افزایش قدرت نظامی و سیاسی کشورهای اروپایی شد و توجه آنها را به سوی کشورهایی که مواد اولیه یا بازار مصرف مناسبی داشتند، جلب کرد.

۱۸-یکی از اهداف استعماری دولت روسیه چه بود؟ رسیدن به آب های آزاد و گرم خلیج فارس و اقیانوس هند.

۱۹-جنگ بین ایران و روسیه در زمان فتحعلی شاه را توضیح دهید؟ در زمان فتحعلی شاه روسیه با ارتشی مجهز به سلاح های جدید و آشنا با فنون جنگی تازه به قلمرو ایراندر قفقاز حمله کرد. سپاه ایران که از جنگاوران ایل های مختلف تشکیل شده بود با سلاح های ابتدایی به مقابله با نیروهای متجاوز روس پرداخت. سرانجام پس از ده سال جنگ نابرابر، با وجود دلاوری نیروهای ایرانی، روسیه پیروز شد.

۲۰-عهدنامه ی گلستان بین چه دولت هایی بسته شد و موارد آن چه بود؟ بین ایران و روسیه – به موجب این عهدنامه، ایالت های گرجستان و داغستان و شهرهای باکو و گنجه از حاکمیت ایران خارج شد و تحت حاکمیت روسیه قرار گرفتند.

۲۱-پس از انعقاد عهدنامه ی گلستان مردم ایران چه کردند؟ مردم ای ران که از عهدنامه ی گلستان ناخشنود بودند، با فتوای علما برای آزاد کردن سرزمین های اشغالی بسیج شدند. سپاه ایران که از جنگاوران ایل ها و نیروهای داوطلب مردمی تشکیل شده بود به سرعت مناطق اشغال شده را آزاد کرد. روسیه با تمام قوا و تجهیزات خود وارد جنگ شد وایران را شکست داد

۲۲-یکی از هدف های اصلی انگلستان از برقراری ارتباط با حکومت قاجار چه بود ؟ این بود که نگذارد کشورهای رقیب از طریق ایران به هندوستان دسترسی پیدا کنند.

۲۳-در عهد نامه های دوره فتحعلی شاه بین ایران و انگلستان طرفین چه تعهداتی نسبت به هم داشتند؟ حکومت قاجار تعهد کرد که به هیچ کشوری اجازه ندهد از خاک ایران به هندوستان لشکرکشی کند. در عوض انگلیسی ها نیز متعهد شدند که در صورت حمله ی کشورهای دیگر به ایران به حکومت قاجار کمک های مالی و نظامی کنند.

۲۴-انگلستان در دوران محمدشاه و ناصرالدین شاه چه کرد ؟ با لشکرکشی به خلیج فارس و حمله به جزایر و بنادر ایران، حکومت قاجار را مجبور کرد که به جدایی افغانستان از ایران رضایت دهد.

۲۵-انگلیسی ها ناصرالدین شاه را وادار به انجام چه کاری کردند؟ وادار کردند که با جدایی قسمت شرقی سیستان و بلوچستان از ایران موافقت کند. علاوه بر اینها تعدادی از جزایر ایرانی خلیج فارس را اشغال و به پایگاه نظامی خود تبدیل کردند.

۲۶-هدف دولت انگلستان از جدا کردن افغانستان و بخش شرقی سیستان و بلوچستان از ایران چه بود ؟

چون هندمستعمره انگلیس بودوازطریق افغانستان می خواست به هند راه پیداکند

سوال های متن درس دوازدهم مطالعات نهم

١-در دورة قاجار شكست هاى نظامى و سياسى از روسيه و انگليس چه نتيجه اى داشت؟

نتايج زيانباري براي كشور ما داشت، اما ايرانيان را متوجه پيشرفت هاي علمي و صنعتي كشورهاي اروپايي كرد. بعلاوه برخي سياستمداران، انديشمندان و عالمان ديني براي جبران عقب ماندگي ايران به چاره جويي پرداختند و براي حفظ استقلال و پيشرفت كشور خود كارهايي انجام دادند.

٢-عباس ميرزا وليعهد چه كسى بود؟ فتحعلي شاه

٣-چرا عباس ميرزا وليعهد فتحعلى شاه به فكر نوسازى و اصلاح كشور افتاد؟ او در جريان جنگ با روسيه متوجه پيشرفت هاي علمي، صنعتي و نظامي آن كشور و ديگر كشورهاي اروپايي شد. او پي برد كه با وجود تعداد زياد سپاهيان ايران و دلاوري و فداكاري آنها، روس ها به دليل برخورداري از دانش و تجهيزات پيشرفته نظامي پيروز شدند. عباس ميرزا سپس، به اين نتيجه رسيد كه بايد تغييراتي در كشور ايجاد كند.

٤-اقدامات عباس ميرزا براى پيشرفت ايران چه بود؟

فرستادن افرادي به انگلستان براي فراگيري علوم و فنون جديد بود. اين افراد براي تحصيل در رشته هاي فني، نظامي و پزشكي به اروپا رفتند و به تدريج زمينة آشنايي ايرانيان را با دستاوردهاي تمدن اروپا فراهم آوردند. عباس ميرزا همچنين براي آگاهي از اوضاع كشورهاي اروپايي، دستور داد كتاب هايي را در موضوع تاريخ آن كشورها به فارسي ترجمه كنند.

٥-پس از مرگ عباس ميرزا چه كسى وليعهد فتحعلى شاه شد؟ پسر عباس ميرزا، محمدميرزا .

٦-امير كبير صدراعظم چه كسى بود؟ ناصرالدين شاه

٧-در زمان صدراعظمى اميركبير حكومت قاجار با چه مشكلاتى روبرو بود؟

با مشكلات بزرگي از قبيل شورش در ايالت ها، دخالت هاي خارجي، بي نظمي و اختلال امور كشوري و لشكري و خالي بودن خزانه روبرو بود.

٨-انگيزه و اهداف اميركبير از اقدامات اصلاحى چه بود؟

اميركبير پس از برقرار كردن امنيت و آرامش، اقداماتي را براي نوسازي تشكيلات حكومتي و مبارزه با مفاسد اداري و اقتصادي آغاز كرد. او در سياست خارجي، توجه ويژه اي به حفظ استقلال كشور داشت و در صدد قطع نفوذ روسيه و انگليس در ايران بود.

٩-يكى از مهمترين اقدامات اميركبير، تأسيس ..مدرسة دارالفنون.. بود.

١٠ -در مورد مهمترين اقدام اميركبير توضيح دهيد.

يكي از مهمترين اقدامات امير كبير، تأسيس مدرسه دارالفنون بود. او كه فرستادن دانشجو به اروپا را كافي نمي دانست، تصميم گرفت مدرسه اي به سبك مدرسه هاي اروپايي در ايران تأسيس كند تا تعداد بيشتري از ايرانيان علوم و فنون جديد را بياموزند.او همچنين معلماني را از كشورهايي جز روسيه و انگليس )مثلا از اتريش( براي تدريس در مدرسة دارالفنون استخدام كرد.

١١ -چرا اميركبير مدرسة دارالفنون را تأسيس كرد؟ چون فرستادن دانشجو به اروپا را كافي نمي دانست و مي خواست تعداد بيشتري از ايرانيان علوم و فنون جديد را بياموزند.

١٢ -سرانجام، ناصرالدين شاه بر اثر توطئة .. درباريان .. و .. افراد سودجو.. دستور قتل امير كبير را داد.

١٣ -چه كسى دستور قتل امير كبير را صادر كرد؟ ناصرالدین شاه

١٤ -يكى از نتايج آشنايى ايرانيان با تمدن اروپايى در دورة قاجاريه چه بود؟ ايجاد مدرسه هاي جديد.

١٥ -در زمان حكومت ناصرالدين شاه، سواد آموزى در .. مكتب خانه ها.. انجام مى گرفت.

١٦ -در مورد تأسيس مدرسه به سبك اروپايى در ايران توضيح دهيد. تا اواخرحكومت ناصرالدين شاه، سواد آموزي در مكتب خانه ها انجام مي گرفت. اما به تدريج ، افرادي پيش گام تأسيس مدرسه هاي به سبك اروپايي در ايران شدند، از جمله ميرزا رشديه كه در بيروت و استانبول با اين نوع آموزشگاه ها و شيوة فعاليت آنها آشنا شده بود. او در زادگاهش تبريز و شهرهاي مشهد، تهران و قم چندين مدرسة جديد تأسيس كرد.

١٧ -ميرزا حسن رشديه از پيش گامان تأسيس مدرسه به سبك اروپايى در ايران بود. صحيح (*) (غلط )

١٨ -نفوذ اقتصادى روسيه و انگليس را در دورة قاجار توضيح دهيد.

آنها در دورة ناصرالدين شاه به امتيازهاي اقتصادي مهمي مانند تأسيس بانك، استخراج معادن نفت ، بهره برداري از جنگل و شيلات در ايران دست يافتند. صنعت و بازرگاني كشور ما با واگذاري اين امتيازها آسيب فراواني ديد. شركت هاي بازرگاني خارجي در بيشتر شهرهاي ايران شعبه هايي تأسيس كردند و به خريد و فروش مشغول شدند.

١٩ -چرا كالاهاى ايرانى در زمان ناصرالدين شاه توان رقابت با كالاهاى اروپايى نداشتند؟

چون اين شركت ها معمولا كالاهاي اروپايي را بدون پرداخت حقوق گمركي و يا با حقوق گمركي بسيار ناچيزي وارد مي كردند. توليد كنندگان و بازرگانان ايراني كه نمي توانستند با اين شركت ها رقابت كنند، روز به روز ضعيف تر و دچار ورشكستگي شدند.

٢٠ -به چه دليل مردم ايران با واگذارى امتيازات اقتصادى به بيگانگان مخالف بودند؟ مردم مسلمان ايران مي دانستند كه واگذاري امتيازهاي اقتصادي به روسيه و انگلستان موجب تسلط هر چه بيشتر بيگانگان بر منابع ثروت و بازار كشورشان مي شود.

٢١ -دليل اصلى شكل گيرى نهضت تنباكو چه بود؟ نهضت تنباكو يكي از گسترده ترين جنبش هاي اجتماعي بود كه در اعتراض به واگذاري امتيازهاي اقتصادي به بيگانگان شكل گرفت.

٢٢ -امتياز تالبوت(انحصار توتون و تنباكو) را توضيح دهيد. در دورة ناصرالدين شاه، توتون و تنباكو از عمده ترين محصولات كشاورزي ايران بود. در آن زمان يك نفر انگليسي به نام تالبوت با پرداخت رشوه به درباريان، امتياز انحصاري خريد و فروش توتون و تنباكوي ايران را به مدت ٥٠ سال به دست آورد. بر اساس اين امتياز، ايرانيان نمي توانستند محصول توتون و تنباكوي خود را به كسي غير از او بفروشند. در مقابل تالبوت نيز تعهد كرده بود كه هر سال ١٥٠٠٠ ليرة انگليس به همراه يك چهارم سود سالانة خود را به حكومت ايران پرداخت كند.

٢٣ – امتياز تالبوت(انحصار توتون و تنباكو)چگونه لغو شد؟ مردم به ويژه بازرگانان با آگاهي از نتايج زيانبار اين امتياز، در شهرهاي مختلف شروع به اعتراض و مخالفت كردند. روحانيان در صف مقدم اين اعتراض قرار گرفتند و خواهان لغو امتياز تنباكو شدند. ناصرالدين شاه به خواستة مخالفان اعتنايي نكرد و آيت الله ميرزا حسن شيرازي، مرجع تقليد شيعيان در سامرا، در حمايت از نهضت، استفاده از توتون و تنباكو را حرام اعلام كرد. اين حكم شرعي سبب شد كه مردم و حتي كاركنان ناصرالدين شاه، قليان ها را بشكنند و از مصرف توتون و تنباكو خوداري كنند. با اوج گرفتن نهضت، ناصرالدين شاه مجبور شد امتياز را لغو كند و غرامت و خسارت نيز به تالبوت بپردازد.

٢٤ -موفقيت نهضت تنباكو از نظر سياسى و اجتماعى چه اهميتى داشت؟

نهضت تنباكو نخستين حركت جدي مردم ايران براي رهايي از نفوذ و سلطة خارجي و ايستادگي در برابر ستم داخلي بود و پيروزي آن حس اعتماد به نفس و روحية مقاومت و مبارزه را در مردم تقويت كرد.

٢٥ -در صف مقدم اعتراض به امتياز توتون و تنباكو چه كسانى قرار داشتند؟ روحانيون

٢٦ -نخستين حركت جدى مردم ايران براى رهايى از نفوذ و سلطة خارجى چه بود؟ نهضت تنباكو

٢٧ -براى اولين بار چه كسى افرادى را براى فراگيرى علوم و فنون جديد به انگلستان فرستاد؟ عباس ميرزا

٢٨ -قرارداد توتون و تنباكو با فتواى كدام مرجع تقليد شيعيان لغو شد؟ آيت الله ميرزاي شيرازي

۱- شكست هاي نظامي و سياسي از روسيه و انگلستان در دوره قاجار چه نتيجه اي داشت؟ ايرانيان را متوجه پيشرفت هاي علمي و صنعتي كشورهاي اروپايي كرد .

۲- چرا عباس ميرزا به فكر نوسازي و اصلاح كشور افتاد؟ زيرا او به خوبي تفاوت سپاه ايران را با ارتش روسيه كه آموزش ديده و مج هز به سلاح هاي جديد بود ، تشخيص داد و به اهميت صنايع نظامي پي برد . همچنيم متوجه شد كه با وجود تعداد زياد سپاهيان ايران و دلاوري و فداكاري آنها ، روس ها به دليل برخورداري از دانش و تجهيزات پيشرفته ي نظامي پيروز شدند .

۳- عباس ميرزا براي پيشرفت ايران چه كارهايي انجام داد؟ ١- فرستادن افرادي به انگلستان براي فراگيري علوم و فنون جديد ٢- براي آگاهي از اوضاع كشورهاي اروپايي ، دستور داد كتاب هايي را درموضوع تاريخ آن كشور ها به فارسي ترجمه كنند.

۴-در زمان صدراعظمي اميركبيرحكومت قاجار با چه مشكلاتي روبه رو بود ؟ مشكلات بزرگي از قبيل شورش در ايالت ها ، دخالت هاي خارجي ، بي نظمي و اختلال امور كشوري و لشكري و خالي بودن خزانه .

۵- انگيزه و اهداف اميركبير از اقدامات اصلاحي چه بود ؟ براي نوسازي و كارآمدي تشكيلات حكومتي و مبارزه با مفاسد اداري و اقتصادي.او در سياست خارجي درصدد قطع نفوذ و دخالت هاي روسيه و انگلستان در ايران بود .

۶- مهم ترين اقدام اميركبير را توضيح دهيد: تأسيس مدرسه دارالفنون – وي فرستادن دانشجو را به اروپا كافي نمي دانست . بنابراين تصميم گرفت مدرسه اي به سبك اروپايي در ايران تأسيس كند تا تعداد بيشتري از ايرانيان علوم و فنون جديد را در داخل كشور بياموزند . همچنين دستور داد معلماني از كشورهايي جز روسيه و انگليس براي تدريس در مدرسه دارالفنون استخدام شوند .

۷-چرا اميركبير مدرسه دارالفنون را تأسيس كرد ؟ تا تعداد بيشتري از ايرانيان علوم و فنون جديد را در داخل كشور بياموزند. براي حفظ استقلال كشورتا پاي بيگانگان به راحتي به كشور باز نشود .

۸-يكي از نتايج آشنايي ايرانيان با تمدن اروپايي در دوره قاجاريه چه بود ؟ ايجاد مدرسه هاي جديد بود .

۹- گسترش مدرسه هاي جديد به سبك اروپايي در دوره قاجار را توضيح دهيد ؟ در دوره قاجار افرادي پيش گام تأسيس مدرسه هايي به سبك اروپايي در ايران شدند ، از جمله ميرزا حسن رشديه كه در بيروت و استانبول با اين نوع آموزشگاه ها و شيوه ي فعاليت آنها آشنا شده بود . او در زادگاهش تبريز و شهرهاي مشهد ، تهران و قم چندين مدرسه ي جديد تأسيس كرد .

۱۰- نفوذ اقتصادي روسيه و انگلستان در دوره ي قاجار را توضيح دهيد ؟ در دوره ناصرالدين شاه روسيه و انگلستان به امتيازهاي اقتصادي مهمي در ايران دست يافتند .صنعت و بازرگاني كشور ما با واگذاري اين امتياز ها آسيب هاي فراواني ديد . شركت هاي بازرگاني خارجي در بيشتر شهرهاي ايران شعبه هايي تأسيس كردند و به خريد و فروش مشغول شدند . اين شركت هامعموًلاً كالاهاي اروپايي را بدون پرداخت حقوق گمركي و يا با حقوق گمركي بسيار ناچيزي وارد كشور مي شدند . به همين دليل توليدات داخلي قادر به رقابت باآنها نبود .

۱۱- امتياز تالبوت)امتياز انحصاري توتون و تنباكو( را توضيح دهيد ؟ در دوره ناصرالدين شاه ، يك نفر انگليسي به نام تالبوت با پرداخت رشوه به درباريان ، امتياز انحصاري توتون و تنباكوي ايران را به مدت پنجاه سال به دست آورد . در آن زمان توتون و تنباكو از عمده ترين محصولات كشاورزي ايران بود . بر اساس اين امتياز ، ايرانيان نمي توانستند محصول توتون و تنباكوي خود را به كسي غير از تالبوت بفروشند . در مقابل تالبئت نيز تعهد كرده بود كه هرسال ١٥٠٠٠ ليره ي انگليس به همراه يك چهارم سود سالانه ي خود را به حكومت ايران پرداخت كند .

۱۲- دليل اصلي شكل گيري نهضت تنباكو چه بود ؟ اعتراض به واگذاري امتيازهاي اقتصادي به بيگانگان و قيام عليه استبداد داخلي و استعمار خارجي .

۱۳- موفقيت نهضت تنباكو از نظر سياسي و اجتماعي چه اهميتي داشت ؟ از نظر اجتماعي اين نهضت نخستين حركت جدي مردم ايران براي رهايي از نفوذ و سلطه خارجي و ايستادگي در برابر ستم داخلي بود . از نظر سياسي: حس اعتماد به نفس و روحيه ي مقاومت و مبارزه را در مردم تقويت كرد . به حكومت فهماند كه مردم بيدارند.مردم شهامت حضور در صحنه رو با تبعيت از مرجعي خارجي استعمار گران به نقش مراجع و نفوذ آنه در مردم حتي بيشتر از حاكمان پي بردند.

۱۴- امتياز تالبوت چگونه لغو شد؟ ناصر الدين شاه به خواسته ي مخالفان اعتنايي نكرد و آيت الله ميرزا حسن شيرازي مرجع تقليد شيعيان استفاده از توتون و تنباكو را حرام اعلام كرد . اين حكم شرعي سبب شد مردم و حتي اكركنان كاخ ناصرالدين شاه ، قليان ها را بشكنند و مقدار زيادي توتون و تنباكو را به اتش بكشند . با اوج گرفتن نهضت ناصرالدين شاه مجبور به لغو امتياز و پرداخت غرامت و خسارت به تالبوت شد .

*- وليعهد فتحعلي شاه و فرمانده سپاه ايران در جنگ با روسيه ……………….. بود . عباس ميزرا

*- پس از مرگ عباس ميرزا فتحعلي شاه پسرش ……………… را به وليعهدي برگزيد . ) محمد ميرزا

*- ناصرالدين شاه در ابتداي سلطنتش …………………….. را به صدراعظمي منصوب كرد . اميركبير

*- يكي از مهم ترين اقدامات اميركبير تأسيس ……………………… بود. مدرسه دارالفنون

*- ناصرالدين شاه بر اثر توطئه …………… و …….. دستور قتل اميركبير را داد . درباريان – صاحب منصبان نالايق و سودجو

*- افرادي پيش گام تأسيس مدرسه هايي به سبك اروپايي در ايران شدند از جمله ……… بود .ميرزا حسن رشديه

*- تا اواخر حكومت ناصرالدين شاه سواد آموزي و آموزش ابتدايي در ……………. انجام مي گرفت. مكتب خانه

*- اوج رقابت روسيه و انگلستان براي توسعه ي نفوذ اقتصادي در دوره سلطنت …………… بود . ناصرالدين شاه

*- رهبري اعتراض هاي مردمي در واگذاري برخي از امتيازهاي اقتصادي به روسيه و انگلستان را …… برعهده داشتند. روحانيون

*- يكي از گسترده ترين جنبش هاي اجتماعي در اعتراض به واگذاري امتياز اقتصادي به بيگانگان …………. بود . نهضت تنباكو

*- آيت الله ………….. مرجع تقليد شيعيان استفاده از توتون و تنباكو را حرام اعلام كرد .  ميرزا حسن شيرازي

سوالات درس سیزده مطالعات نهم با جواب

۱- در دوره مظفرالدین شاه رویدادی بزرگ در ایران رخ داد. این رویداد .. انقلاب مشروطیت .. بود.

۲-انقلاب مشروطیت باعث شد نظام پادشاهی مشروطه جایگزین نظام پادشاهی استبدادی شد.

پاسخ:  صحیح (*)

غلط ()

۳-نظام پادشاهی استبدادی چه نوع حکومتی است؟

پاسخ: در نظام پادشاهی استبدادی، پادشاه از قدرت و اختیارات فراوانی برخوردار است، خواست وی در حکم قانون است و او بر اساس میل و اراده خود حکومت می کند

۴- نظام پادشاهی مشروطه چه نوع حکومتی است؟

پاسخ: در نظام پادشاهی مشروطه قدرت و اختیارات پادشاه بر اساس قانون محدود می شود و اداره کشور تنها در اختیار شاه نیست و نهادهایی مانند مجلس شورا و هیئت وزیران (دولت) در اداره کشور مشارکت و دخالت دارند

۵-زمینه های انقلاب مشروطه را بیان کنید.

پاسخ: زمینه های سیاسی و اقتصادی با زمینه های فکری و فرهنگی

۶- واگذاری امتیازات بسیار به انگلیسی ها و روس ها چه زیان هایی برای کشورمان داشت؟

پاسخ: ضربه شدیدی به صنعت، کشاورزی و بازرگانی ایران وارد کرد و بیکاری را در سراسر کشور گسترش داد. در این دوره با وجود فقر و بیکاری مردم، مأموران مالیاتی حکومت با بی رحمی از آنها مالیات طلب می کردند.

۷- زمینه های فکری و فرهنگی انقلاب مشروطه به چند دسته تقسیم می شود؟

پاسخ: دو دسته: ۱-زمینه های داخلی ۲- زمینه های خارجی

۸-زمینه های فکری و فرهنگی داخلی انقلاب مشروطه را بیان کنید.

آموزه های دین اسلام و مذهب شیعه مردم را به مبارزه با ظلم و تلاش برای برقراری عدالت فرا می خواند. مردم مسلمان ایران با درس گرفتن از قیام امام حسین و واقعه کربلا، همواره آماده بودند که در برابر ظلم و بی عدالتی بایستند.

۱۰-زمینه های فکری و فرهنگی خارجی انقلاب مشروطه را بنویسید.

پاسخ: -آشنایی ایرانیان با افکار و دستاوردهای تمدن جدید اروپا

پاسخ: – هم زمان با تأسیس حکومت قاجار، انقلاب کبیر فرانسه رخ

۱۱- انقلاب کبیر فرانسه همزمان با تأسیس کدام حکومت در ایران بود؟

پاسخ: الف ) قاجار (*)

ب) افشاریه ()

ج اصفویه ()

د) پهلوی ()

۱۱- انقلاب کبیر فرانسه چه تأثیری بر وقوع انقلاب مشروطه در ایران داشت؟

پاسخ: این انقلاب، باعث گسترش اندیشه آزادی خواهی و حکومت مشروطه در سراسر اروپا شد. در نتیجه، عده ای از ایرانیان که در جستجوی دلایل عقب ماندگی ایران و پیشرفت کشورهای اروپایی بودند. منوچه نظام مشروطه و حکومت قانونمند در آن کشورها شدند. آنان سرانجام به این نتیجه رسیدند که ایران نیز با داشتی حکومت مشروطه می تواند در مسیر پیشرفت و ترقی قرار گیرد

۱۲-منظور از روشنفکران چه کسانی بودند و نقش آنها در انقلاب مشروطه چه بود؟

پاسخ: این عده که اغلب تحصیل کردگان اروپا و مدرسه دارالفنون بودند، و به روشنفکران معروف شدند، تلاش می کردند که از طریق کتاب و روزنامه د مردم را با محاسن حکومت قانون (حکومت مشروطه) و معایب حکومت استبدادی آشنا کنند.

۱۳- چه عواملی انگیزه مردم را برای مبارزه با استبداد و سلطه خارجی بیشتر کرد؟

پاسخ: موفقیت تهضت تنباکو و در پی آن، قتل ناصرالدین شاه به دست میرزای کرمانی

با رعایت نکات مهم ترخیص کالا، مجوز خروج کالا به موقع صادر می گردد

با رعایت نکات مهم ترخیص کالا، مجوز خروج کالا به موقع صادر می گردد

۱۴- چرا در دوره پادشاهی مظفرالدین شاه بر خشم و نارضایتی مردم افزوده شد؟

پاسخ: مظفر الدین شاه، فرمانروایی نرم خو و ناتوان بود – در دوره او، سوء استفاده و ستمگری مأموران حکومت و دخالت بیگانگان در امور کشور ادامه یافت و بر خشم و نارضایتی مردم افزود.

۱۵- رهبران روحانی که با تشکیل انجمن از آزادیخواهان به فکر ایجاد تغییراتی به نفع مردم افتادند، چه کسانی بودند؟

پاسخ: آیت الله سید محمد طباطبایی و آیت الله سید عبد الله بهبهانی

۱۶- یکی از مهمترین حوادثی که انقلاب مشروطیت را سرعت بخشید چه بود؟

پاسخ: ماجرای چوب و فلک کردن بازرگانان توسط عین الدوله بود

۱۷-ماجرای چوب و فلک کردن بازرگانان توسط عین الدوله چه بود؟

پاسخ: عین الدوله صدراعظم مستیا، مظفرالدین شاه برای ترساندن مخالفان و جلوگیری از گسترش اعتراض ها دست به کار شد و به علاء الدوله دستور داد به بهانه گران شدن قتاد، تعدادی از بازرگانان را به چوب بیندد

۱۸- پس از به چوب بستن بازرگانان توسط عین الدوله مردم چه اقدامی انجام دادند؟

پاسخ: به دنبال این واقعه، بازار بسته شد و گروهی از علما به رهبری آیت الله طباطبایی به نشانه اعتراف در حرم حضرت شاہ عبد العظیم بست نشستند.

۱۹- مهمترین خواسته معترضین در حرم عبدالعظیم چه بود؟

پاسخ: تأسیس عدالت خانه برای رسیدگی به شکایت های مردم و اجرای عدالت

۲۰- هنگامی که مظفرالدین شاه به خواسته های مهاجران عبدالعظیم عمل نکرد علما و مردم دست به چه اقدامی زدند؟

پاسخ: اعتراض های مردم دوباره شروع شد. در جریان این اعتراض ها، طلبه جوانی به شهادت رسید و در نتیجه، تعدادی از علما این بار به نشانه اعتراض به قم مهاجرت کردند. هم زمان، تعدادی از مردم تهران در اعتراض به حکومت قاجار در سفارت انگلستان بست نشستند. مهمترین خواسته های معترضان، تشکیل مجلس شورا بود

۲۱- چه گروه ها با قشرهایی در انقلاب مشروطیت نقش موثری داشتند؟

پاسخ: علاوه بر علما و روشنفکران که رهبری انقلاب مشروطیت را عهده دار بودند، گروه ها و قشرهای اجتماعی مختلف مانند تجار، پیشه وران و کارگران نیز در این انقلاب نقش موثری داشتناد

۲۲-سرانجام، .. مظفرالدین شاه .. تسلیم خواسته های مردم شد و در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ ، فرمان مشروطه را صادر کرد.

۲۳- دو مورد از عوامل موفقیت انقلاب مشروطیت را بیان کنید.

پاسخ:  آموزه های دین اسلام و مذهب شیعه

– قرار گرفتن روشنفکران در کنار سایر گروه ها

– آشنایی ایرانیان با تمدن جدید، اروپا.

۲۴- انقلاب مشروطه با چه هدفی شکل گرفت؟

پاسخ: با هدف برقراری حکومت قانون و رها کردن کشور از جنگ استبداد داخلی، و مسلطه خارجی

۲۵- پس از مظفرالدین شاه چه کسی جانشین او شد؟

پاسخ: الف) ناصرالدین شاه

ب) احمد شاه ()

ج) محمدعلی شاه (*)

د) احمدمیرزا ()

۲۶- محمدعلی شاه چگونه پادشاهی بود؟

پاسخ: پادشاهی مستبد بود.

۲۷-به دستور .. محمدعلی شاه.. ، مجلس به توپ بسته شد و منحل گردید.

۲۸-مجاهدان مشروطه خواه در تبریز به رهبری، ستارخان.. و .. باقرخان.. در برابر حکومت استبدادی محمدعلی شاه به پا خاستند.

۲۹-چه کسانی در برابر استبداد محمدعلی شاه به با خاستند و چه نتیجه ای گرفتند؟

پاسخ: مجاهدان مشروطه خواه در تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان در برابر حکومت استبدادی محمدعلی شاه به پا خاستند علمای مشروطه خواه نجف تیز آنان را به مقاومت در برابر شاه مستند دعوت کردند. طرفداران مشروطه در گیلان و اصفهان با مشاهده ایستادگی مردم تبریز، روحیه گرفتند و راهی پایتخت شدند و تهران را فتح کردند

۳۰- فاتحان تهران پس از فتح تهران چه تصمیمی گرفتند؟

پاسخ: محمدعلی شاه را برکنار کردند و پسر خردسالش، احمد میرزا، را به جانشینی او برگزید نام

۳۱-چرا آیت الله شیخ فضل الله نوری به مخالفت با انقلاب مشروطه پرداخت؟

پاسخ: وی معتقد بود افرادی که رهبری انقلاب مشروطه را به دست گرفته اند، به اسلام اعتقادی ندارند و می خواهند افکار و فرهنگ کشورهای اروپایی را در ایران گسترش دهند. منظور او برخی از روشنفکران بودند که در تقلید از اروپا بیان زیاده روی می کردند

۳۲- شیخ فضل الله نوری توسط چه کسانی به شهادت رسید؟

پاسخ: برخی از مشروطه خواهان بعد از برکناری محمد علی شاه، با فرصت طلبی شیخ را به اتهام مخالفت با نظام مشروطه محاکمه کردند و به شهادت رماتاد شدم

۳۳-شهادت شیخ فضل الله نوری چه تأثیری بر اوضاع ایران داشت؟

پاسخ: شهادت او تأثیر نامطلوبی بر اوضاع ایران داشت و موجب اختلاف و دشمنی بیشتر در داخل کشور شد.

۳۴ – مهمترین موانع و مشکلات داخلی نظام مشروطه را توضیح دهید.

پاسخ:  استبداد محمد علی شاه و وابستگی او به روسیه اختلاف بین رهبران مشروطه – انحراف از مسیر اسلام

۳۵-قرارداد ۱۹۰۷ بین کدام کشورها بسته شد؟

پاسخ:  انگلستان و روسیه

۳۶ – روسیه و انگلستان در قرارداد ۱۹۰۷ تقریبا کدام نواحی ایران را تحت نفوذ خود گرفتند؟

پاسخ:  روسیه شمال، شمال شرقی و شمال غربی و انگلستان جنوب شرقی ایران را تحت نفوذ خود قرار داد.

۳۷- هدف انگلستان و روسیه از امضای قرارداد ۱۹۰۷ چه بود؟

برای مقابله با قدرت روزافزون آلمان و متحدانش، تصمیم گرفتند به جای رقابت با یکدیگر همکاری کنند.

۳۸- قرارداد ۱۹۰۷ چه نتایجی برای ایران داشت؟

پاسخ:  روسیه با خیالی آسوده در امور داخلی ایران مداخله می کرد و اجازه نمی داد که دولت و مجلس اوضاع آشفته کشور را سروسامان دهند. علاوه بر این نیروهای روسیه وارد خاک ایران شدند. آنها در تبریز تعدادی از مشروطه خواهان را کشتند و در مشهد نیز حرم امام رضا (ع) را به گلوله بستناد

۳۹-جنگ جهانی اول در چه سالی و بین چه کشورهایی رخ داد؟

پاسخ:  در سال ۱۹۱۴ میلادی (۱۲۹۴ شمسی) بین ملحدین و متفقین

۴۰-جنگ جهانی اول پس از…. سال با پیروزی .. متفقین.. به پایان رسید.

۴۱-نتیجه جنگ جهانی اول چه بود؟

پاسخ:  بر اثر این جنگ، میلیون ها نفر کشته، زخمی و آواره شدند و خسارت ها و ویرانی های زیادی به بار آمد.

۴۲- در جنگ جهانی اول متحدین و متفقین کدام کشورها بودند؟

پاسخ:  | متحدین | آلمان، ایتالیا، اتریش، مجارستان و عثمانی

| متفقین | انگلستان، روسیه، فرانسه، در اواخر جنگ آمریکا

۴۳-موضع ایران در جنگ جهانی اول چه بود؟

پاسخ:  دولت ایران در ابتدای جنگ جهانی اول بی طرفی کامل خود را اعلام کرد اما انگلستان، روسیه و عثمانی این بی طرفی را نادیده گرفتند و نیروهای خود را وارد ایران کردند. پس از آن برخی مناطق ایران صحنه نبرد نیروهای روسیه و انگلستان با قوای عثمانی بود

۴۴-دلیرمردان تنگستانی به فرماندهی .. رئیسعلی دلواری. با ایٹار جان خویش ضربه سنگینی به اشغالگران وارد آورد.

۴۵- آثار و پیامدهای سیاسی و اجتماعی جنگ جهانی اول در ایران را بنویسید.

پاسخ: جنگ جهانی اول موجب بی ثباتی و آشفتگی بیشتر اوضاع ایران شد. به دلیل حضور نیروهای اشغالگر و درگیری های نظامی، دولت مرکزی به نهایت ضعف رسید و تسلط خود را بر امور کشور از دست داد. نافرمانی و سرپیچی از فرمان دولت مرکری گسترش یافت و امنیت و آسایش مردم از بین رفت. در آن سالها، ایرانیان دچار مصیبت های بزرگی مانند قحطی، فقر، گرسنگی و شیوع بیماری های واگیر دار شدند و افراد زیادی جان خود را از دست دادند.

۴۶- کدامیک از کشورهای زیر در جنگ جهانی اول جزء کشورهای متفقین بود؟

پاسخ:  الف) آلمان ()

ب) ایتالیا ()

ج) انگلستان (*)

د) عثمانی ()

سوال های درس چهاردهم مطالعات نهم

چه عواملی بعد از جنگ جهانی اول زمینه را برای انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی فراهم آورد؟

 درگیر شدن ایران در انبوهی از مشکلات سیاسی،اقتصادی و اجتماعی

 برنامه ها و سیاست های م زدورانه انگلستان در ایران

نکته: در اواخر جنگ جهانی اول،حکومت تزاری روسیه بر اثر وقوع انقلاب سرنگون شد و پس از آن این کشور به اتحاد جماهیر شوروی تغییر یافت.

قرارداد ۱۹۱۹ میان چه کشورهایی به امضا رسید؟   انگلیس و ایران در زمان نخست وزیری وثوق الدوله

موضوع قرار داد ۱۹۱۹ چه بود؟  زمینه های تغییر حکومت از قاجاریه به پهلوی بر اساس این قرارداد،اداره امور نظامی و مالی ایران در اختیار کارشناسان مستشاران نظامی و مالی انگلستان قرار می گرفت.

کدام شخصیت های مبارز و آزادی خواه با قرار داد ۱۹۱۹ مخالفت کردند؟

 آیت الله مدرس

 شیخ محمد خیابانی

کدام شاه قاجار از تایید قرار داد ۱۹۱۹ خودداری کرد؟  احمد شاه

نکته: انگلستان پس از ناکامی در اجرای قرارداد ۱۹۱۹ ،در صدد برآمد که از طریق کودتا اهداف استعماری خود را در ایران پیگیری کند.

انگلیسی ها برای انجام کودتای ۱۲۹۹ کدام مهره های نظامی و سیاسی را انتخاب کردند؟

 رضاخان به عنوان مهره نظامی

 سید ضیاالدین طباطبایی به عنوان مهره سیاسی

۷ کودتای اسفند ۱۲۹۹ چگونه رخ داد؟ نیروهای تحت فرمان رضاخان مراکز مهم پایتخت را اشغال کردند و احمد شاه مجبور شد سید ضیاء را به نخست وزیری و رضاخان را به فرماندهی کل قوا منصوب کند.رضاخان دارای روحیه استبدادی بود و این ویژگی،به او برای به ثمر نشاندن اهداف انگلیسی ها کمک می کرد.

نکته: کودتای ۱۲۹۹ توسط انگلیس مقدمه ای برای تغییر حکومت در ایران بود.

رضاخان برای جلب نظر مردم چه کارهایی انجام می داد؟

 نشان دادن خود به عنوان فردی مذهبی، پایبند به احکام و ارزشهای دینی

 شرکت در مراسم و مجالس مذهبی

 دیدار با علما

رضاخان در چه سالی و به کمک کدام مجلس به جای احمد شاه بر تخت نشست؟  در سال ۱۳۰۴ و به کمک مجلس موسسان

شیوه حکومت رضاخان چگونه بود؟ در دوران حکومت او هیئت وزیران و نمایندگان مجلس شورای ملی اختیار و استقلال چندانی نداشتند و تابع دستورات شاه بودند.حکومت رضاشاه به احزاب و روزنامه های مستقل اجازه فعالیت نمیداد و با زور

و خشونت،فضای خفقان،ترس و سرکوب را بر جامعه حاکم کرد.

مخالفان رضاشاه چه سرنوشتی پیدا می کردند؟

 تبعید

 زندان

 شکنجه

 اعدام

نکته: یکی از مخالفان سرسخت شیوه حکومت رضاشاه،آیت الله سید حسن مدرس بود که به دست مأموران این حکومت به شهادت رسید.

رضاخان با چه بهانه ای و کدام قیام آزادی خواهانه و استقلال طلبانه را سرکوب نمود؟

 با بهنه برقراری امنیت نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچک خان جنگلی را سرکوب نمود.

برخی از اقدامات رضا شاه در دوره حکومتش را بیان کنید.

 ایجاد ارتش منظم

 احداث خط آهن سراسری

 تضعیف حکومت اسلامی و تخریب فرهنگ ایرانی

نکته: به وجود آوردن ارتش منظم در ایران از جمله برنامه های اساسی انگلیسی ها و اهداف استعماری آن ها بود.

هدف از ایجاد ارتش منظم در زمان رضاشاه چه بود؟

 تمرکز قدرت سیاسی در کشور

 سرکوب قیام های مردمی

 تأمین کننده اهداف نظامی انگلستان در ایران

نکته: رضاشاه نیروهای سه گانه ارتش را با هدایت انگلیسی ها به وجود آورد و در سال ۴۳۳۱ شمسی قانون نظام وظیفه عمومی را به تصویب رساند.

هدف از احداث خط آهن سراسری در زمان رضاشاه چه بود؟  انتقال سریع نیروهای انگلیسی ها از جنوب به شمال

در جنگ جهانی دوم کدام راه به مهم ترین عامل ارتباطی نیروهای متفقین مبدل شد؟  راه آهن سراسری جنوب به شمال

از مهم ترین اقدامات حکومت رضاشاه جهت تضعیف هویت اسلامی و تخریب فرهنگی چه بود؟

 مجبور کردن مرم به پوشیدن لباسهای یکسان

 محدودیت هایی برای برگزاری مراسم مذهبی

 زمزمه برداشتن کشف حجاب

نکته: مردم مشهد در اعتراض به اقدامات رضا شاه در مسجد گوهر شاد گرد هم آمدند.

نیروهای رضاشاه در واکنش به تجمع مردم در مسجد گوهر شاد چه کاری انجام دادند؟

 به گلوله بستن مردم در کنار حرم امام رضا ع

نکته: بعد از سرکوب قیام گوهر شاد، رضاخان دستور داد حجاب را با زور و خشونت از سر زنان و دختران ایرانی بردارند.

در دوره رضا شاه باستان گرایی با چه اهدافی مورد توجه قرار گرفت؟

 تضعیف و به حاشیه راندن اسلام

 آثار جنگ جهانی دوم بر ایران

نکته: جنگ جهانی دوم با حمله ناگهانی آلمان به لهستان آغاز شد.

کشورهای شرکت کننده در جنگ جهانی دوم را نام ببرید.

 دولت های محور: آلمان، ایتالیا و ژاپن

 متفقین: انگلستان، فرانسه، شوروی و آمریکا

نکته: در جنگ جهانی دوم ایران اعلام بی طرفی کرد.

متفقین در چه سالی و با چه بهانه ای کشور ما را به اشغال خود در آوردند؟

در شهریور ۱۳۲۰ و به بهانه حضور تعدادی از کارشناسان آلمانی

هدف اصلی متفقین از اشغال ایران چه بود؟ استفاده از موقعیت و منابع و امکانات ایران به سود خویش

متفقین پس از اشغال ایران چه کردند؟ رضا شاه را مجبور کردند از قدرت کناره گیری کند و سپس اورا از

ایران تبعید کردند و پسرش محمرضا جانشین او شد.

در جنگ جهانی دوم کدام کشورها و چگونه به پیروزی رسیدند؟ متفقین با شکست دادن آلمان و بمباران اتمی ژاپن توسط آمریکا به پیروزی رسیدند.

کشور ما در طی جنگ جهانی دوم چه اوضاعی داشت؟ کشور ما تا پایان جنگ جهانی دوم در اشغال بیگانگان بود.جنگ جهانی

دوم نیز همچون جنگ جهانی اول، به اقتصاد و جامعه ایران خسارات و آسیب های زیادی وارد کرد و موجب عقب ماندگی کشور شد.مردم ایران طی آن سالها با کمبود و گرانی شدید مواد غذایی، مخصوصا نان روبرو بودند و عده زیادی بر اثر سوء تغذیه و گرسنگی جان سپردند.

چگونه زمینه برای نهضت ملی شدن نفت فراهم شد؟

 نبودن حکومت استبدادی یا دیکتاتوری از سوی محمد رضا شاه

 شروع به کار دوباره احزاب سیاسی و مطبوعات

نکته: نهضت ملی شدن نفت یکی از رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران است.

نکته: امتیاز بهره برداری از منابع نفت ایران در زمان مظفرالدین شاه به انگلیسی ها واگذار شده بود.

چه کسانی رهبری نهضت ملی شدن نفت را بر عهده داشتند؟

 آیت الله کاشانی

 دکتر محمد مصدق

صنعت نفت ایران در چه تاریخی ملی اعلام شد؟  اسفند ۱۳۲۹

نکته: دولت انگلیس برای جلوگیری از اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت، کارشکنی های مختلفی کرد اما به دلیل وحدت ملت و همدلی رهبران نهضت، ناکام ماند.

کودتای ۲۸ مرداد با دخالت کدام کشورها صورت گرفت؟  آمریکا و انگلستان

کودتای ۲۸ مرداد به فرماندهی چه کسی صورت گرفت؟  سر لشکر فضل الله زاهدی

در طی کودتای ۲۸ مرداد کدام دولت سرنگون شد؟  دولت دکتر مصدق

پس از کودتای ۲۸ مرداد چه تحولاتی رخ داد؟

 منابع نفت ایران در اختیار بیگانگان قرار گرفت.

 نفوذ و سلطه آمریکا بر کشور ما به تدریج افزایش یافت.

 حکومت پهلوی مجددا امور اکتشاف، استخراج و فروش نفت را طی قراردادی به چندین شرکت نفتی انگلیسی، آمریکایی، هلندی و فرانسوی واگذار کرد.

محمد رضا شاه پس از کودتا چه کارهایی انجام داد؟

 استبداد و ستم بیشتر

 نادیده گرفتن اصول قانون اساسی

 تاسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک به کمک آمریکایی ها

 سرکوب شدید مخالفان

لینک کوتاه

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها