معرفی کتاب

انتشار کتاب درآمدی بر هویت بصری در عصر کرونا

کتاب “درآمدی بر هویت بصری در عصر پساکرونا” نوشته دکتر پرویز جمشیدی مهر و نصیبه عبدی پور در ۲۰۰ صفحه توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان قم منتشر شد. هدف اصلی این کتاب بررسی یکی از ابعاد هویت‌یابی افراد تحت عنوان هویت بصری است که در عصر پساکرونا افزایش بی‌سابقه‌ای یافته است. شیوع غیرمنتظره ویروس کرونا باعث تغییرات اساسی در روند آموزش گشت که به‌تبع آن دسترسی به گوشی‌های اندروید...