درباره ما

0

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جایگاهی ویژه برای پژوهش در نظر گرفته شده است. توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری، استفاده از ظرفیت های موجود برای گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش در بین مدیران و مربیان و تامین پژوهشگر مورد نیاز تعلیم و تربیت رسمی عمومی و حمایت از پژوهشگران فعال و مجرب، ایجاد شبکه فعال پژوهشی از جمله ظرفیت های موجود در سند تحول بنیادین است. در سند برنامه درسی ملی نیز در بخش اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی، اصل ۳-۳ زمینه تقویت روحیه پرسشگری و پژوهشگری، در بخش رویکردها و جهت گیری های کلی سند، رویکرد ۶-۲-۴، توجه به معلم به عنوان یادگیرنده و پژوهشگر آموزشی و پرورشی مورد توجه قرار داده است. از سوی دیگر فراهم آوردن زمینه مشارکت معلمان در فعالیت های پژوهشی از جمله اقدام پژوهی بعنوان یکی از اهداف راهبردی وزارت آموزش و پرورش در امر توسعه و گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در بین معلمان است که توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اجرا شده است. همه این موارد بیانگر اهمیت پژوهش و پیوند آن با فعالیت های معلمان است. سال ها تجربه پژوهشی در محیط های آموزشی و پژوهشی بیانگر آن است که یکی از دلایل عدم اشتیاق همکاران فرهنگی به کار پژوهشی، کم توجهی و یا بی اهمیت دانستن آن نیست بلکه عدم آگاهی و شناخت کافی از روش های پژوهشی خصوصا پژوهش های معلم محور مانند اقدام پژوهی، درس پژوهی، روایت پژوهی و … می باشد این دغدغه چندین ساله اکنون توسط تیمی از معلمان با سابقه علمی و متعهد به اصول علمی که خود نیز مدرس اقدام پژوهی، درس پژوهی و غیره بوده با ارایه محتوای مطلوب در قالب وبسایت(صاحب امتیاز : دکتر مرضیه مختاری) جامه عمل پوشانده شد تا هدف اصلی یعنی «ترویج فرهنگ صحیح پژوهش در بین معلمان» را مورد توجه قرار دهد و با تولید فایل های استاندارد راهنمای مناسبی برای علاقمندان فراهم کرده باشد.امیدوار است این گام کوچک بعنوان راهنمای پژوهش معلمان موثر واقع شود از همه همکاران فرهنگی علاقمند استدعا داریم پیشنهادهای کاربردی خود را برای تقویت این کار فرهنگی ارسال نمایند.

اعضای علمی وبسایت

18 آگوست 19
1,024